• Đệ quy trong ngôn ngữ lập trình C#

          Đệ quy (Recursion) là một phương pháp, một kỹ thuật dùng để giải các bài toán, vấn đề (problem) trong khoa học máy tính nói chung (computer science) dành cho việc giải các nhóm bài toán có thể chia để trị trên cơ sở bài toán lớn có thể chia được […]


 • Sử dụng Google Drive API cho C# để Tải file

        Ở bài trước, chúng ta đã Sử dụng Google Drive API cho C# để Upload File, ở bài này chúng ta sẽ thực hiện công việc ngược lại, đó chính là Sử dụng Google Drive API cho C# để tải file về từ nơi lưu trữ trên tài khoản Google Drive của […]


 • Các MIME Types hỗ trợ trong Google Drive API

          Đối với Google Drive API, các đối tương trên Google Drive được quản lý như các đối tượng file và được phân biệt với nhau bởi các MIME Types. Chúng ta sử dụng MIME types để hỗ trợ lọc các đối tượng cần xử lý trên google drive. Ví dụ như […]


 • Sử dụng Google Drive API cho C# để Upload File

        Upload file, tải file, và chia sẻ file là việc làm mà các bạn thường xuyên phải thao tác nhất trên Google Drive. Hiện nay, Google Drive API cung cấp đầy đủ các API mà chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để làm điều này. Trong bài […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Địa lý

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Địa lý là đề thi môn Địa lý, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Hóa học

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Hóa học là đề thi môn Hóa học, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Sinh học

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Sinh học là đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Vật lý

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Vật lý là đề thi môn Vật lý, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Ngữ văn

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Ngữ văn là đề thi môn Ngữ văn, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Toán học

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Toán học là đề thi môn Toán học, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]