• Tuyển sinh 2016: 2 nguyện vọng xét tuyển có như nhau?

            Theo quy chế tuyển sinh năm nay, TS được nộp hồ sơ vào 2 trường, mỗi trường tối đa 2 nguyện vọng. Tuy nhiên, tùy theo quy định từng trường mà thứ tự 2 nguyện vọng (NV) xét tuyển có khác nhau.       Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Trưởng […]