• Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Lịch sử

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Lịch sử là đề thi môn Lịch sử, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Trung

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Trung là đề thi môn Tiếng Trung, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Pháp

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Pháp là đề thi môn Tiếng Pháp, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Nhật

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Nhật là đề thi môn Tiếng Nhật, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Nga

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Nga là đề thi môn Tiếng Nga, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Đức

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Đức là đề thi môn Tiếng Đức, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Anh

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Anh là đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, […]


 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Giáo dục Công dân

  Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Giáo dục Công dân là đề thi môn Giáo dục Công dân, một trong những đề thi minh họa Bộ GD&ĐT công bố để toàn bộ Học sinh trong cả nước có thể tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2019 với 5 bài […]


 • Ủy quyền khai thác dữ liệu thông qua Google Drive API C#

         Tất cả các yêu cầu đối với Google Drive thông qua Google Drive API đều yêu cầu người dùng sẽ được truy xuất những dữ liệu trên đó trong quá trình xác thực tài khoản người dùng. Đối với Google Drive, Google cung cấp cho người dùng nhiều mức truy xuất dữ […]


 • Sử dụng Google Drive API cho C# để tạo thư mục

         Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về việc sử dụng Google Drive API cho C# để Xác thực, liệt kê file, thư mục (Authentication, List files and folders). Ở bài viết này chúng ta tiếp tục việc sử dụng Google Drive API cho C# để tạo thư mục trên Google Drive […]