• Đề thi HSG Toán học lớp 9 Hà Nội 2011-2012

        Đề thi HSG Toán học lớp 9 Hà Nội 2011-2012 là đề thi môn Toán học, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của Thành Phố Hà Nội niên khóa 2011-2012. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi đồng thời […]


 • Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Hà Nội 2011-2012

        Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Hà Nội 2011-2012 là đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của Thành Phố Hà Nội niên khóa 2011-2012. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi đồng thời […]


 • Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2011-2012

        Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2011-2012 là đề thi môn Hóa học, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của Thành Phố Hà Nội niên khóa 2011-2012. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi đồng thời […]


 • Đề thi HSG Sinh học lớp 9 Hà Nội 2011-2012

        Đề thi HSG Sinh học lớp 9 Hà Nội 2011-2012 là đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của Thành Phố Hà Nội niên khóa 2011-2012. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi đồng thời […]


 • Đề thi HSG Ngữ văn lớp 9 Hà Nội 2011-2012

        Đề thi HSG Ngữ văn lớp 9 Hà Nội 2011-2012 là đề thi môn Ngữ văn, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của Thành Phố Hà Nội niên khóa 2011-2012. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi đồng thời […]


 • Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 Hà Nội 2011-2012

        Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 Hà Nội 2011-2012 là đề thi môn Lịch sử, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của Thành Phố Hà Nội niên khóa 2011-2012. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi đồng thời […]


 • Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Hà Nội 2011-2012

        Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Hà Nội 2011-2012 là đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của Thành Phố Hà Nội niên khóa 2011-2012. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi đồng thời […]


 • Đề thi HSG GDCD lớp 9 Hà Nội 2011-2012

        Đề thi HSG GDCD lớp 9 Hà Nội 2011-2012 là đề thi môn Giáo dục công dân, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của Thành Phố Hà Nội niên khóa 2011-2012. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi đồng […] • Đề thi minh họa môn Địa THPT quốc gia 2017 – Lần 2

      Đề thi minh họa môn Địa THPT quốc gia 2017 là 1 trong 14 bài thi được bộ giáo dục và đào tạo công bố bộ thử nghiệm cho THPT quốc gia năm 2017 để thí sinh và các nhà trường có thêm cơ sở tham khảo, vận dụng trong dạy học và ôn tập. […]