• Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2017

  Dưới đây là Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2017 dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2017   Đề thi môn Vật Lý hệ Kỹ Sư Tài Năng Đại Học Bách Khoa […]


 • Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2010

  Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2010 là lời giải của đề thi môn Toándùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2010 Đề thi được giải bởi : Lương Văn Thiện – KSTN ĐTVT […]


 • Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2014

  Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2014 là lời giải của đề thi môn Toándùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2014 Đề thi được giải bởi : Lương Văn Thiện – KSTN ĐTVT […]


 • Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2013

        Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2013 là lời giải của đề thi môn Toán dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2013 Đề thi được giải bởi : Lương Văn […]


 • Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2010

  Dưới đây là Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2010 dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2010   Đề thi do bạn LƯƠNG VĂN THIỆN hệ kỹ sư tài năng khoa ĐTVT khóa K55 […]
 • Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2011

  Dưới đây là Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2011 dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2011 Xem đáp án : Tai đây Đề thi môn Vật Lý hệ Kỹ Sư Tài […]


 • Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2012

  Dưới đây là Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2012 dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2012 Xem đáp án : Tại đây   Đề thi môn Vật Lý hệ Kỹ Sư Tài […]