• Đề thi chuyên tiếng anh Bến tre 2010-2011

          Đề thi chuyên tiếng anh Bến tre 2010-2011 là một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của Trường THPT Chuyên Bến Tre tỉnh Bến Tre. Trường thành lập theo QĐ số 121/UB-QĐ ngày 15/2/1990 của UBND Tỉnh Bến Tre với nhiệm vụ phát hiện, đào tạo và bồi […]


 • Đề thi chuyên ngữ văn chung Bến tre 2010-2011

          Đề thi chuyên ngữ văn chung Bến tre 2010-2011 là một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của Trường THPT Chuyên Bến Tre tỉnh Bến Tre. Trường thành lập theo QĐ số 121/UB-QĐ ngày 15/2/1990 của UBND Tỉnh Bến Tre với nhiệm vụ phát hiện, đào tạo và […]


 • Đề thi chuyên ngữ văn Bến tre 2010-2011

          Đề thi chuyên ngữ văn Bến tre 2010-2011 là một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của Trường THPT Chuyên Bến Tre tỉnh Bến Tre. Trường thành lập theo QĐ số 121/UB-QĐ ngày 15/2/1990 của UBND Tỉnh Bến Tre với nhiệm vụ phát hiện, đào tạo và bồi […]


 • Đề thi chuyên toán chung Bến tre 2010-2011

          Đề thi chuyên toán chung Bến tre 2010-2011 là một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của Trường THPT Chuyên Bến Tre tỉnh Bến Tre. Trường thành lập theo QĐ số 121/UB-QĐ ngày 15/2/1990 của UBND Tỉnh Bến Tre với nhiệm vụ phát hiện, đào tạo và bồi […]


 • Đề thi chuyên toán Bến tre 2010-2011

          Đề thi chuyên toán Bến tre 2010-2011 là một trong những đề thi chọn học sinh vào khối chuyên của Trường THPT Chuyên Bến Tre tỉnh Bến Tre. Trường thành lập theo QĐ số 121/UB-QĐ ngày 15/2/1990 của UBND Tỉnh Bến Tre với nhiệm vụ phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng […]


 • Đáp án vào 10 toán học Bình Định 2010-2011

        Đáp án vào 10 toán học Bình Định 2010-2011 là lời giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chính thức môn toán học, một trong 3 môn tuyển sinh chính thức vào lớp 10 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định niên khóa 2010-2011.       Bình Định là một vùng đất […]


 • Đề thi vào 10 toán học Bình Định 2010-2011

        Đề thi vào 10 toán học Bình Định 2010-2011 là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chính thức môn toán học, một trong 3 môn tuyển sinh chính thức vào lớp 10 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định niên khóa 2010-2011.       Bình Định là một vùng đất lâu đời […]


 • Đáp án vào 10 toán học Thái Bình 2010-2011

        Đáp án vào 10 toán học Thái Bình 2010-2011 là lời giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chính thức môn toán học, một trong 3 môn tuyển sinh chính thức vào lớp 10 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình niên khóa 2010-2011.       Vùng đất thuộc tỉnh Thái Bình […]


 • Đề thi vào 10 toán học Thái Bình 2010-2011

        Đề thi vào 10 toán học Thái Bình 2010-2011 là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chính thức môn toán học, một trong 3 môn tuyển sinh chính thức vào lớp 10 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình niên khóa 2010-2011.       Vùng đất thuộc tỉnh Thái Bình vào thời […]