• Bài văn điểm 10 về mẹ

       Bài văn điểm 10 về mẹ được kèm theo lời phê của thầy giáo “Thầy đã khóc khi đọc xong dòng đầu tiên” được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý, theo dõi của dân mạng.       Khác với những bài văn dạt dào cảm xúc […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 2

          Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 2 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 9 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2016– 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.   […]


 • Đề thi HSG toán học lớp 8 – Đề số 5

          Đề thi HSG toán học lớp 8 – Đề số 5 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 8 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2016– 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.   […]


 • Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 9

          Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 9 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 6 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2016– 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.   […]


 • Đề thi HSG toán học lớp 7 – Đề số 13

          Đề thi HSG toán học lớp 7 – Đề số 13 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 7 môn toán học  huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2016 – 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao […]


 • Đáp án HSG toán học lớp 7 – Đề số 12

          Đáp án HSG toán học lớp 7 – Đề số 12 là lời giải đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 7 môn toán học  huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2015– 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời […]


 • Đề thi HSG toán học lớp 7 – Đề số 12

          Đề thi HSG toán học lớp 7 – Đề số 12 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 7 môn toán học  huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2015– 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao […]


 • Đáp án HSG toán học lớp 6 – Đề số 8

          Đáp án HSG toán học lớp 6 – Đề số 8 là lời giải đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 6 môn toán huyện Sơn Động, tỉnh Thanh Hóa niên khóa 2015– 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể […]


 • Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 8

          Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 8 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 6 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2015– 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề. […]


 • Đáp án HSG Ngữ văn lớp 6 – Đề số 2

          Đáp án HSG Ngữ văn lớp 6 – Đề số 2 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi môn văn danh cho khối lớp 6 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình niên khóa 2016– 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể […]