• Bài văn điểm 10 về mẹ

       Bài văn điểm 10 về mẹ được kèm theo lời phê của thầy giáo “Thầy đã khóc khi đọc xong dòng đầu tiên” được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý, theo dõi của dân mạng.       Khác với những bài văn dạt dào cảm xúc […]


 • Đề thi HSG toán học lớp 8 – Đề số 5

          Đề thi HSG toán học lớp 8 – Đề số 5 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 8 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2016– 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.   […]


 • Đáp án HSG Sinh học lớp 8 – Đề số 3

        Đáp án HSG Sinh học lớp 8 – Đề số 3 là lời giải đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Sinh học dành cho khối lớp 8 của phòng giáo dục huyện Tiền Hải, Thái Bình niên khóa 2016 – 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể […]


 • Đề thi HSG Sinh học lớp 8 – Đề số 3

        Đề thi HSG Sinh học lớp 8 – Đề số 3 là đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Sinh học dành cho khối lớp 8 của phòng giáo dục huyện Tiền Hải, Thái Bình niên khóa 2016 – 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời […]


 • Đề thi HSG Sinh học lớp 8 – Đề số 2

        Đề thi HSG Sinh học lớp 8 – Đề số 2 là đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Sinh học dành cho khối lớp 8 của phòng giáo dục huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ niên khóa 2015 – 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không […]


 • Đáp án HSG Toán học lớp 8 – Đề số 4

        Đáp án HSG Toán học lớp 8 – Đề số 4 là đề thi giao lưu học sinh giỏi môn toán học dành cho học sinh khối lớp 8 cấp huyện của phòng giáo dục và đào tạo huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2016- 2017, thời gian làm bài dành […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 8 – Đề số 4

        Đề thi HSG Toán học lớp 8 – Đề số 4 là đề thi giao lưu học sinh giỏi môn toán học dành cho học sinh khối lớp 8 cấp huyện của phòng giáo dục và đào tạo huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2016- 2017, thời gian làm bài dành […]


 • Đáp án HSG tiếng anh lớp 8 – Đề số 3

        Đáp án HSG tiếng anh lớp 8 – Đề số 3 là lời giải đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Tiếng Anh danh cho khối lớp 8 của phòng giáo dục huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2016 – 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh […]


 • Đề thi HSG tiếng anh lớp 8 – Đề số 3

        Đề thi HSG tiếng anh lớp 8 – Đề số 3 là đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Tiếng Anh danh cho khối lớp 8 của phòng giáo dục huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2016 – 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, […]


 • Đáp án HSG Vật lí lớp 8 – Đề số 2

        Đáp án HSG Vật lí lớp 8 – Đề số 2 là lời giải đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Vật lí dành cho khối lớp 8 của phòng giáo dục huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2016 – 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, […]