• Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 2

          Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 2 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 9 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2016– 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.   […]


 • Đáp án HSG Sinh học lớp 8 – Đề số 2

        Đáp án HSG Sinh học lớp 8 – Đề số 2 là lời giải đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Sinh học dành cho khối lớp 8 của phòng giáo dục huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ niên khóa 2015 – 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, […]


 • Đáp án chuyên Toán Vĩnh Phúc 2015-2016

        Đáp án chuyên Toán Vĩnh Phúc 2015-2016 là lời giải của đề thi môn Toán học dùng chung cho tất cả các thi sinh tuyển sinh vào lớp 10 khối chuyên Toán học chính thức của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh phúc vào trường chuyên tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2015-2016. […]


 • Đề thi chuyên Toán Vĩnh Phúc 2015-2016

         Đề thi chuyên Toán Vĩnh Phúc 2015-2016 là đề thi môn Toán học dùng riêng cho tuyển sinh vào lớp 10 khối  chuyên Toán học chính thức của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh phúc vào trường chuyên tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2015-2016.       Trường Chuyên Vĩnh Phúc là ngôi trường có […]


 • Đáp án chuyên Văn Vĩnh Phúc 2015-2016

        Đáp án chuyên Văn Vĩnh Phúc 2015-2016 là lời giải của đề thi môn Ngữ Văn dùng chung cho tất cả các thi sinh tuyển sinh vào lớp 10 khối chuyên Ngữ Văn chính thức của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh phúc vào trường chuyên tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2015-2016.   […]


 • Đề thi chuyên Văn Vĩnh Phúc 2015-2016

         Đề thi chuyên Văn Vĩnh Phúc 2015-2016 là đề thi môn ngữ văn dùng riêng cho tuyển sinh vào lớp 10 khối  chuyên ngữ văn chính thức của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh phúc vào trường chuyên tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2015-2016.       Trường Chuyên Vĩnh Phúc là ngôi trường có truyền […]


 • Đáp án chuyên Văn chung Vĩnh Phúc 2015-2016

        Đáp án chuyên Văn chung Vĩnh Phúc 2015-2016 là lời giải của đề thi môn Ngữ văn dùng chung cho tất cả các thi sinh tuyển sinh vào lớp 10 khối chuyên Ngữ văn chính thức của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh phúc vào trường chuyên tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2015-2016.       […]


 • Đề thi chuyên Văn chung Vĩnh Phúc 2015-2016

         Đề thi chuyên Văn chung Vĩnh Phúc 2015-2016 là đề thi môn ngữ văn dùng chung cho các thi sinh tuyển sinh vào lớp 10 khối chuyên ngữ văn chính thức của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh phúc vào trường chuyên tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2015-2016.       Trường Chuyên Vĩnh […]


 • Đáp án chuyên Toán chung Vĩnh Phúc 2015-2016

        Đáp án chuyên Toán chung Vĩnh Phúc 2015-2016 là lời giải của đề thi môn Toán học dùng chung cho tất cả các thi sinh tuyển sinh vào lớp 10 khối chuyên Toán học chính thức của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh phúc vào trường chuyên tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2015-2016. […]


 • Đề thi chuyên Toán chung Vĩnh Phúc 2015-2016

         Đề thi chuyên Toán chung Vĩnh Phúc 2015-2016 là đề thi môn Toán học dùng chung cho các thi sinh tuyển sinh vào lớp 10 khối chuyên Toán học chính thức của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh phúc vào trường chuyên tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2015-2016.       Trường Chuyên Vĩnh […]