• Đề thi thử THPT 2018 môn Toán – Đề số 11

        Để hỗ trợ các bạn học sinh lớp 12 niên khóa 2017-2018 học tập và ôn thi THPT và Đại Học, hoctoantap.com xin cố gắng giới thiệu mỗi tuần một Đề thi thử THPT 2018 môn Toán vào đầu tuần và cung cấp lời giải vào mỗi cuỗi tuần. Đề thi thử THPT […]


 • Đề thi thử THPT 2018 môn Toán – Đề số 10

        Để hỗ trợ các bạn học sinh lớp 12 niên khóa 2017-2018 học tập và ôn thi THPT và Đại Học, hoctoantap.com xin cố gắng giới thiệu mỗi tuần một Đề thi thử THPT 2018 môn Toán vào đầu tuần và cung cấp lời giải vào mỗi cuỗi tuần. Đề thi thử THPT […]


 • Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 GDCD – Lần 1

      Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 GDCD  là lời giải đề thi môn giáo dục công dân minh họa THPT 2018 đã được Bộ GD-ĐT công bố trong đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen vào chiều ngày 24/01/2018 […]


 • Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 sinh học – Lần 1

      Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 sinh học là lời giải đề thi minh họa THPT 2018 đã đượcBộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen vào chiều ngày 24/01/2018 vừa qua.      Kế thừa […]


 • Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 địa lí – Lần 1

      Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 địa lí là lời giải đề thi minh họa THPT 2018 đã đượcBộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen vào chiều ngày 24/01/2018 vừa qua.      Kế thừa […]


 • Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 lịch sử – Lần 1

      Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 lịch sử là lời giải đề thi minh họa THPT 2018 đã đượcBộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen vào chiều ngày 24/01/2018 vừa qua.      Kế thừa […]


 • Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 tiếng anh – Lần 1

      Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 tiếng anh là lời giải đề thi minh họa THPT 2018 đã đượcBộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen vào chiều ngày 24/01/2018 vừa qua.      Kế thừa […]


 • Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 ngữ văn – Lần 1

      Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 ngữ văn là lời giải đề thi minh họa THPT 2018 đã đượcBộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen vào chiều ngày 24/01/2018 vừa qua.      Kế thừa phương […]


 • Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 toán học – Lần 1

      Đáp án minh họa THPT quốc gia 2018 toán học là lời giải đề thi minh họa THPT 2018 đã đượcBộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen vào chiều ngày 24/01/2018 vừa qua.      Kế thừa […]


 • Đề thi minh họa THPT quốc gia 2018 Tiếng pháp – Lần 1

       Chiều ngày 24/1/2018, Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen. Đề thi minh họa THPT quốc gia 2018 Tiếng pháp là một trong các đề thi đó      Kế thừa phương thức thi của năm trước, năm nay […]