Đề thi và đáp án chính thức môn Sinh của kỳ thi THPT quốc gia của BỘ GD&ĐT năm 2015


Đề thi và đáp án môn Sinh kì thi THPT Quốc gia năm 2015. Các bạn xem đề thi và đáp án trên trang web hoặc có thể tải về dạng file PDF ở cuối trang.

bo-gd-dt-cong-bo-pho-diem-ky-thi-thpt-quoc-gia-2015-5

    Đề thi chính thức môn Sinh của kỳ thi THPT quốc gia của BỘ GD&ĐT năm 2015 :

 

đề thi đại học môn sinh

                   Đáp án đề thi môn Sinh của kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT năm 2015 :

đáp án đề thi môn sinh năm 2015

 

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN SINH CỦA BỘ GD&ĐT NĂM 2015 PDF :

ĐỀ THI : Đề thi đại học môn Sinh của kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT năm 2015.PDF

ĐÁP ÁN : Đáp án đề thi đại học môn Sinh của kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT năm 2015.PDFPhản hồi

Phản hồi