Đề thi và đáp án chính thức môn Tiếng Anh của kỳ thi PTTH quốc gia của Bộ GD&ĐT năm 2015


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia năm 2015. Các bạn xem đề thi và đáp án trên trang web hoặc có thể tải về dạng file PDF ở cuối trang.
de-thi-dap-an-mon-tieng-anh-ky-thi-thpt-quoc-gia-2015-152901

Đề thi chình thức môn tiếng anh của bộ giáo dục và đào tạo năm 2015 :

đề thi mô tiếng anh năm 2015

Đáp án đề thi môn tiếng anh chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo năm 2015 :

đáp án môn tiếng anh năm 2015

 

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG ANH CỦA KỲ THI THPT QUỐC GIA CỦA BỘ GD&ĐT NĂM 2015 :

Đề thi : Đề thi đại học môn Tiếng Anh của kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT năm 2015.PDF

Đáp án : Đáp án đề thi đại học môn Tiếng anh của kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT năm 2015.PDF


Phản hồi

Phản hồi