• Home »
  • 2003-2004 »
  • Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2003-2004


       Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2003-2004 là đề thi môn Tiếng Anh hệ 3 năm, một trong những đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc THPT được tổ chức vào các ngày 2, 3 và 4-6, với sáu môn thi viết bắt buộc. Các môn thi tốt nghiệp THPT là Văn; Toán; Hóa học; Sinh học; Địa lý và Ngoại ngữ (một trong bốn thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung). Những học sinh không học đủ ba năm đối với môn Ngoại ngữ được dự thi thay thế bằng môn Lịch sử.

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2003-2004

       Các môn thi tốt nghiệp bổ túc THPT: Văn; Toán; Vật lý; Sinh học; Lịch sử; Địa lý. Thời gian làm bài với môn Văn, Toán là 150 phút; các môn còn lại 90 phút.Tải file : Tại đây

Xem đáp án: Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí hệ bổ túc 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử hệ bổ túc 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ bổ túc 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ bổ túc 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học hệ bổ túc 2003-2004

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2003-2004

Danh sách đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

     Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi