• Home »
  • 2005-2006 »
  • Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2005-2006


       Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2005-2006 là đề thi môn Tiếng Anh hệ 3 năm, một trong những đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp bổ túc THPT được tổ chức vào các ngày 31-5, 1 và 2-6-2016. Danh sách các môn thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2006 đã được Bộ GD-ĐT đã chính thức công bốchính thức vào ngày 31-03-2006 bao gồm : các môn thi tốt nghiệp THPT gồm: ngữ văn, toán, hóa học, lịch sử, địa lý và ngoại ngữ.

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2005-2006

      Với môn ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung bằng hình thức trắc nghiệm khách quan; những học sinh học ngoại ngữ không đủ 3 năm được thi thay thế bằng môn vật lý. Đối với kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT, học sinh phải thi 6 môn là ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, lịch sử và địa lý. Trong kỳ thi này đề thi có sự phân biệt giữa các thí sinh hệ phân ban, hệ không phân ban, hệ bổ túc văn hóa.Tải file : Tại đây

Xem đáp án: Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí không phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học không phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử không phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn không phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga không phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học không phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí không phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí hệ bổ túc 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ bổ túc 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử hệ bổ túc 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ bổ túc 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học hệ bổ túc 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2005-2006

Danh sách đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

     Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi