Đề thi HSG Địa lí lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014


       Đề thi HSG Địa lí lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014 là đề thi môn Địa lí, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 đại diện cho tỉnh tham gia dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc Gia của tỉnh Thái Nguyên.

Đề thi HSG Địa lí lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Thái Nguyên là một tỉnh ở đông bắc Việt Nam, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế – xã hội lớn của khu vực đông bắc hay cả Vùng trung du và miền núi phía bắc. Phía bắc Thái Nguyên gồm rừng núi và đồng lầy. Về phía đông có những dãy núi cao nằm giữa những ngọn núi đá vôi ở phố Bình Gia. Về phía đông bắc, có cao nguyên Vũ Phái được giới hạn bởi những dãy núi đá vôi và có khu rừng núi ngăn chia Lâu Thượng và Lâu Hạ ở phương Nam. phía tây bắc Thái Nguyên có thung lũng Chợ Chu bao gồm nhiều cánh đồng và những thung lũng nhỏ. Giữa Đồn Đủ và Cổ Lương là một cánh đồng giáp với cao nguyên Trúc Thanh và Độ Tranh gồm nhiều đồi núi lan tới tận khu đồng lầy Phúc Linh.Tải file : Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi HSG Toán học lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Toán MTCT lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Vật lí lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Vật lí MTCT lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Hóa học lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Hóa MTCT lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Sinh học lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Tin học lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Ngữ văn lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Địa lí lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Lịch sử lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG GDCD lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Tiếng Pháp lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Tiếng Nga lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Đề thi HSG Tiếng Trung lớp 11 Thái Nguyên 2013-2014

Danh sách đề thi HSG lớp 11 các tỉnh 2013-2014

      Bài viết với mong muốn sưu tầm tất cả các đề thi HSG lớp 11 do các sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước để chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu, Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh mà chúng tôi có cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.

      Bài viết với mong muốn sưu tầm tất cả các đề thi HSG lớp 11 do các sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước để chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu, Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh mà chúng tôi có cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.

      Bài viết với mong muốn sưu tầm tất cả các đề thi HSG lớp 11 do các sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước để chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu, Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh mà chúng tôi có cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.

      Bài viết với mong muốn sưu tầm tất cả các đề thi HSG lớp 11 do các sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước để chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu, Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh mà chúng tôi có cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.

      Bài viết với mong muốn sưu tầm tất cả các đề thi HSG lớp 11 do các sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước để chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu, Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh mà chúng tôi có cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.

      Bài viết với mong muốn sưu tầm tất cả các đề thi HSG lớp 11 do các sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước để chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu, Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh mà chúng tôi có cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.

      Bài viết với mong muốn sưu tầm tất cả các đề thi HSG lớp 11 do các sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước để chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu, Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh mà chúng tôi có cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.

      Bài viết với mong muốn sưu tầm tất cả các đề thi HSG lớp 11 do các sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước để chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu, Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh mà chúng tôi có cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.

      Bài viết với mong muốn sưu tầm tất cả các đề thi HSG lớp 11 do các sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước để chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu, Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh mà chúng tôi có cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi