• Home »
  • THPT »
  • Danh mục mã các trường THPT toàn quốc dùng cho thi THPT quốc gia – Địa bàn Quảng Ngãi

Danh mục mã các trường THPT toàn quốc dùng cho thi THPT quốc gia – Địa bàn Quảng Ngãi


     Dưới đây là danh mục mã các trường THPT toàn quốc dùng cho thi THPT quốc gia trên Địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Tuyensinh_PTTH_quang_ngai_hoctoantap


    Danh sách dưới cho phép người dùng sắp xếp và tìm kiếm, hãy kích vào đầu một cột để sắp xếp tăng giảm, tìm kiếm nội dung các cột ở ô tìm kiếm bên phải :


Mã tỉnh thành : 35

Mã huyện Huyện Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực Liên hệ
01 Huyện Bình Sơn 001 Trường THPT Trần Kỳ Phong Xã Bình Nguyên, H. Bình Sơn 2NT
01 Huyện Bình Sơn 002 Trường THPT Lê Quý Đôn Xã Bình Trung, H. Bình Sơn 2NT
01 Huyện Bình Sơn 003 Trường THPT Bình Sơn TTr. Châu ổ, H. Bình Sơn 2NT
01 Huyện Bình Sơn 004 Trường THPT Vạn Tường Xã Bình Phú, H. Bình Sơn 2NT
01 Huyện Bình Sơn 005 Trung tâm DN-GDTX-HN huyện Bình Sơn Xã Bình Long, H. Bình Sơn 2NT
02 Huyện Sơn Tịnh 006 Trường THPT Ba Gia Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh 2NT
02 Huyện Sơn Tịnh 007 Trường THPT Tư thục Trương Định Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh 2NT
03 Thành phố Quảng Ngãi 008 Trường THPT Võ Nguyên Giáp Ph. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi 2NT
03 Thành phố Quảng Ngãi 009 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Ph. Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi 2NT
03 Thành phố Quảng Ngãi 010 Trường THPT Sơn Mỹ Xã Tịnh Khê, Tp. Quảng Ngãi 2NT
03 Thành phố Quảng Ngãi 011 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ph. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi 2
03 Thành phố Quảng Ngãi 012 Trường THPT Lê Trung Đình Ph. Trần Hưng Đạo, Tp. Quảng Ngãi 2
03 Thành phố Quảng Ngãi 013 Trường THPT chuyên Lê Khiết Ph. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi 2
03 Thành phố Quảng Ngãi 014 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi Ph. Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi 2
03 Thành phố Quảng Ngãi 015 Trường THPT Tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm Ph. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi 2
03 Thành phố Quảng Ngãi 016 Trường THPT Tư thục Hoàng Văn Thụ Ph. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi 2
03 Thành phố Quảng Ngãi 017 Trung tâm DN-GDTX&HN huyện Sơn Tịnh Ph. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi 2NT
03 Thành phố Quảng Ngãi 018 Trung tâm DN-GDTX&HN tỉnh Quảng Ngãi Ph. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi 2
04 Huyện Tư Nghĩa 019 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa 2NT
04 Huyện Tư Nghĩa 020 Trường THPT Chu Văn An TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa 2NT
04 Huyện Tư Nghĩa 021 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thuận, H. Tư Nghĩa 2NT
04 Huyện Tư Nghĩa 022 Trường THPT Thu Xà Xã Nghĩa Hoà, H. Tư Nghĩa 2NT
04 Huyện Tư Nghĩa 023 Trung tâm DN-GDTX&HN huyện Tư Nghĩa TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa 2NT
05 Huyện Nghĩa Hành 024 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành TTr. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành 2NT
05 Huyện Nghĩa Hành 025 Trường THPT Nguyễn Công Phương TTr. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành 2NT
05 Huyện Nghĩa Hành 026 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành Xã Hành Thiện, H. Nghĩa Hành 1
05 Huyện Nghĩa Hành 027 Trung tâm DN-GDTX&HN huyện Nghĩa Hành Xã Hành Đức, H. Nghĩa Hành 2NT
06 Huyện Mộ Đức 028 Trường THPT Số 2 Mộ Đức Xã Đức Nhuận, H. Mộ Đức 2NT
06 Huyện Mộ Đức 029 Trường THPT Phạm Văn Đồng TTr. Mộ Đức, H. Mộ Đức 2NT
06 Huyện Mộ Đức 030 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Xã Đức Thạnh, H. Mộ Đức 2NT
06 Huyện Mộ Đức 031 Trường THPT Trần Quang Diệu Xã Đức Lân, H. Mộ Đức 2NT
06 Huyện Mộ Đức 032 Trung tâm DN-GDTX&HN huyện Mộ Đức TTr. Mộ Đức, H. Mộ Đức 2NT
07 Huyện Đức phổ 033 Trường THPT Số 1 Đức Phổ Xã Phổ Ninh, H. Đức Phổ 2NT
07 Huyện Đức phổ 034 Trường THPT Lương Thế Vinh Xã Phổ Ninh, H. Đức Phổ 2NT
07 Huyện Đức phổ 035 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Xã Phổ Khánh, H. Đức Phổ 2NT
07 Huyện Đức phổ 036 Trung tâm GDTX-HN&DN huyện Đức Phổ TTr. Đức Phổ, H. Đức Phổ 2NT
08 Huyện Ba Tơ 037 Trường THPT Ba Tơ TTr. Ba Tơ, H. Ba Tơ 1
08 Huyện Ba Tơ 038 Trường THPT Phạm Kiệt Xã Ba Vì, H. Ba Tơ 1
08 Huyện Ba Tơ 039 Trung tâm GDTX-HN &DN huyện Ba Tơ TTr. Ba Tơ, H. Ba Tơ 1
09 Huyện Minh Long 040 Trường THPT Minh Long Xã Long Hiệp, H. Minh Long 1
09 Huyện Minh Long 041 Trung tâm GDTX-HN &DN huyện Minh Long Xã Long Hiệp, H. Minh Long 1
10 Huyện Sơn Hà 042 Trường THPT Quang Trung Xã Sơn Thành, H. Sơn Hà 1
10 Huyện Sơn Hà 043 Trường THPT Sơn Hà TTr. Di Lăng, H. Sơn Hà 1
10 Huyện Sơn Hà 044 Trường THCS và THPT Phạm Kiệt Xã Sơn Kỳ, H.Sơn Hà 1
10 Huyện Sơn Hà 045 Trung tâm GDTX-HN huyện Sơn Hà TTr. Di Lăng, H. Sơn Hà 1
11 Huyện Sơn Tây 046 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Xã Sơn Dung, H. Sơn Tây 1
11 Huyện Sơn Tây 047 Trung tâm GDTX-HN &DN huyện Sơn Tây Xã Sơn Dung, H. Sơn Tây 1
12 Huyện Trà Bồng 048 Trường THPT Trà Bồng Xã Trà Sơn, H. Trà Bồng 1
12 Huyện Trà Bồng 049 Trung tâm GDTX-HN huyện Trà Bồng Xã Trà Sơn, H. Trà Bồng 1
13 Huyện Tây Trà 050 Trường THPT Tây Trà Xã Trà Phong, H. Tây Trà 1
13 Huyện Tây Trà 051 Trung tâm GDTX-HN&DN huyện Tây Trà Xã Trà Phong, H. Tây Trà 1
14 Huyện Lý Sơn 052 Trường THPT Lý Sơn Xã An Vĩnh, H. Lý Sơn 1
14 Huyện Lý Sơn 053 Trung tâm DN-GDTX&HN huyện Lý Sơn Xã An Vĩnh, H. Lý Sơn 1
01 Huyện Bình Sơn 060 Trường CĐN Kỹ thuật – Công nghệ Dung Quất Xã Bình Trị, H. Bình Sơn 2NT
03 Thành phố Quảng Ngãi 061 Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi Ph.Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi 2NT
03 Thành phố Quảng Ngãi 062 Trường TCN Kinh tế – Công nghệ Dung Quất Ph. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi 2
04 Huyện Tư Nghĩa 063 Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Xã Nghĩa Kỳ, H. Tư Nghĩa 2NT
07 Huyện Đức phổ 064 Trường Trung cấp nghề Đức Phổ TTr. Đức Phổ, H. Đức Phổ 2NT

Quay lại danh mục chính

MítMít


Phản hồi

Phản hồi