• Home »
  • 2006-2007 »
  • Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 890

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 890


       Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 890 là đề thi môn Tiếng Trung, một trong những đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT niên khóa 2006-2007 ở 2 hệ THPT và Giáo Dục Thường Xuyên. Đây là nội dung quan trọng trong văn bản hướng dẫn tố chức kì thi tốt nghiệp THPT mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành. Cũng trong công văn này, Bộ GD-ĐT đã đưa ra những mốc thời gian quan trọng trong kì thi tốt nghiệp lần 1 và lần 2.

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 890

      Đối với trung học phổ thông: Thi viết 6 môn: Văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lí, Hoá học và Lịch sử. Các môn Ngoại ngữ, Vật lí và Hoá học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc; những học sinh học môn Ngoại ngữ không đủ 3 năm được thi thay thế bằng môn Địa lí. Đối với bổ túc trung học phổ thông: Thi viết 6 môn: Văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Địa lí và Lịch sử. Các môn Vật lí và Hoá học thi theo hình thức trắc nghiệm. Lịch thi lần 1: + Trung học phổ thông vàBổ túc trung học phổ thông : 30/5/2007 -> 01/6/r2007.Tải file : Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí KPB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 208

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 345

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 413

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 516

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 647

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 725

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 838

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 925

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử KPB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn KPB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học KPB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 108

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 231

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 354

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 438

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 545

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 650

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 729

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 895

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 295

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 348

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 463

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 519

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 645

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 751

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 824

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 982

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí PB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 138

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 251

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 325

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 487

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 562

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 634

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 713

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 827

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử PB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn PB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 147

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 219

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 357

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 496

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 583

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 615

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 709

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 913

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 143

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 275

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 359

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 407

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 528

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 752

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 813

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 926

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 153

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 236

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 397

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 465

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 523

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 659

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 781

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 858

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học PB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 214

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 323

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 478

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 593

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 682

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 798

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 835

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 952

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 173

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 314

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 513

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 627

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 736

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 815

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 948

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 130

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 241

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 328

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 435

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 587

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 639

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 842

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 974

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 124

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 257

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 376

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 452

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 508

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 621

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 793

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 875

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 203

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 341

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 459

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 570

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 692

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 723

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 854

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 927

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 132

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 247

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 305

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 415

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 534

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 646

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 768

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 890

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 135

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 293

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 372

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 491

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 525

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 609

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 748

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 817

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 262

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 384

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 417

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 539

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 672

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 704

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 849

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 923

Tra cứu đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi