• Home »
  • 2006-2007 »
  • Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 571

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 571


       Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 571 là đề thi môn Vật lí hệ bổ túc, một trong những đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2007 lần thứ 2 ở 2 hệ THPT và Giáo Dục Thường Xuyên. Việc tổ chức thi lần 2 (Dành cho những thí sinh trượt tốt nghiệp lần 1) diễn ra vào các ngày thi: Ngày 18, 19 và 20 tháng 8 năm 2007.

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 571

       Đối với trung học phổ thông: Thi viết 6 môn: Văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lí, Hoá học và Lịch sử. Các môn Ngoại ngữ, Vật lí và Hoá học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc; những học sinh học môn Ngoại ngữ không đủ 3 năm được thi thay thế bằng môn Địa lí. Đối với bổ túc trung học phổ thông: Thi viết 6 môn: Văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Địa lí và Lịch sử. Các môn Vật lí và Hoá học thi theo hình thức trắc nghiệmTải file : Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử KPB 2006-2007 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn KPB 2006-2007 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học KPB 2006-2007 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 128

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 230

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 319

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 457

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 642

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 731

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 804

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 915

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 140

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 254

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 351

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 462

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 507

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 638

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 795

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 871

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử PB 2006-2007 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn PB 2006-2007 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 152

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 209

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 327

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 418

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 546

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 705

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 893

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 965

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 249

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 317

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 405

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 563

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 618

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 750

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 832

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 954

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 127

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 254

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 361

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 423

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 574

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 792

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 840

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 985

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học PB 2006-2007 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 152

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 216

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 419

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 537

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 601

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề758

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 863

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 152

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 105

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 217

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 346

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 429

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 591

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 689

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 765

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 830

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 285

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 367

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 456

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 503

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 629

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 710

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 819

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 948

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 125

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 234

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 309

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 416

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 564

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 613

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 735

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 851

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 107

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 342

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 465

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 589

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 612

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 713

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 857

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 978

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 137

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 364

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 421

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 579

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 605

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 852

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 918

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử hệ bổ túc 2006-2007 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ bổ túc 2006-2007 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học hệ bổ túc 2006-2007 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 109

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 256

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 374

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 498

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 571

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 610

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 753

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 912

Tra cứu đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi