• Home »
  • 2010-2011 »
  • Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 947

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 947


       Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 947 là đề thi môn Tiếng Nga hệ 3 năm, một trong những đề thi trong của kỳ thi tốt nghiệp theo 2 chương trình : Giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Với các học sinh hệ THPT 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm nay, ngoài 3 môn cố định là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ còn có 3 môn là Hóa học, Lịch sử, Địa lý. Học sinh học theo chương trình giáo dục THPT sẽ thi 6 môn: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Toán, Ngoại ngữ; trong đó, các môn: Ngoại ngữ, Vật lí, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật; thí sinh không theo học hết chương trình trung học phổ thông hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy – học: giáo viên dạy môn Ngoại ngữ thiếu hoặc chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo, năng lực dạy học yếu; việc thực hiện chương trình không liên tục; học sinh là người dân tộc thiểu số, khả năng tiếp thu ngoại ngữ yếu hoặc do chuyển trường nên phải học đổi môn Ngoại ngữ; các điều kiện về trang thiết bị dạy học, thực hành tiếng chưa đáp ứng yêu cầu dạy – học… (do giám đốc sở GD-ĐT quyết định) thì được thi thay thế bằng môn Lịch sử (thi theo hình thức tự luận).

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 947

      Đối với giáo dục thường xuyên thi 6 môn: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Toán, Lịch sử; trong đó, các môn: Vật lí, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi từ 02/06/2011 tới 04/06/2011 cho các 2 chương trình, riêng chiều 04/06/2011, học sinh học hệ Giáo dục trung học phổ thông thi sẽ thi ngoại ngữ, hoặc lịch sử còn học sinh học hệ giáo dục thường xuyên sẽ thi lịch sử.Tải file : Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí 2010-2011

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử 2010-2011

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn 2010-2011

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2010-2011 mã đề 146

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2010-2011 mã đề 279

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2010-2011 mã đề 385

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2010-2011 mã đề 624

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2010-2011 mã đề 735

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2010-2011 mã đề 918

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 146

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 381

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 485

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 639

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 718

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 937

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 283

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 392

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 527

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 746

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 815

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 948

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2010-2011 mã đề 246

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2010-2011 mã đề 514

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2010-2011 mã đề 694

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2010-2011 mã đề 748

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2010-2011 mã đề 836

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2010-2011 mã đề 952

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 257

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 354

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 482

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 514

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 635

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 718

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 159

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 268

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 463

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 729

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 851

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 947

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 182

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 347

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 752

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 813

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 935

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 136

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 486

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 517

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 629

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 845

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 974

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 294

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 362

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 427

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 584

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 861

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2010-2011 mã đề 143

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2010-2011 mã đề 318

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2010-2011 mã đề 485

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2010-2011 mã đề 573

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2010-2011 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2010-2011 mã đề 864

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học 2010-2011

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2010-2011 mã đề 139

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2010-2011 mã đề 294

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2010-2011 mã đề 347

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2010-2011 mã đề 418

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2010-2011 mã đề 642

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2010-2011 mã đề 853

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 368

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 419

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 547

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 726

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 852

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 931

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 258

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 427

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 571

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 782

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 816

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 794

Danh sách đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

     Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi