Thông tin xét tuyển đại học nhóm GX – 12 trường đại học lớn tại Việt Nam


 

      Nhóm trường GX gồm 12 trường đại học trong khu vực Hà Nội là ĐHBK Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Xây dựng, ĐH Ngoại thương, ĐH Thủy lợi, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Mỏ-Địa chất, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, ĐH Thăng Long, Học viện Ngân Hàng và Học viện Chính sách và Phát triển  sẽ do ĐH Bách Khoa Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện xét tuyển nhóm này.

tra cuu diem thi PTTH & DH 2016

    Ban chỉ đạo tuyển sinh của nhóm GX và các Tiểu ban chuyên môn, Tiểu ban kỹ thuật đã được thành lập để thực hiện các khâu kỹ thuật chuẩn bị cho đăng ký và xét tuyển sinh. Mọi công tác chuẩn bị (phần mềm, thiết bị máy chủ, hệ thống mạng,…) đã hoàn thành và đáp ứng được yêu cầu xét tuyển chung của nhóm.

     Nhóm GX đã lập một Website chung để công bố các thông tin tuyển sinh của nhóm cho thí sinh tại địa chỉ http://tsgx.vn.

     Ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia, Tiểu ban chuyên môn của nhóm GX sẽ tiếp tục họp thử nghiệm một cách tổng thể phần mềm xét tuyển và các giải pháp chung của nhóm.

     Nhóm GX sẽ công bố thông tin về mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa các tổ hợp môn xét tuyển vào một ngành của một trường để thí sinh biết trước khi ĐKXT.

     Về công bố kết quả xét tuyển, ông Điền cho biết, tùy vào từng trường thành viên của nhóm GX, Điểm chuẩn trúng tuyển cho mỗi nhóm ngành sẽ được công bố theo 2 cách: Điểm chuẩn trúng tuyển theo tổng điểm của ba môn xét tuyển (ví dụ 18,5; 24,0 … Điểm chuẩn trúng tuyển theo thang 10 phù hợp với công thức tính Điểm xét, lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy (ví dụ 6,85; 8,20…)

Ngoài site chung, các em có thể xem thêm các thông tin tuyển sinh của 12 trường trong nhóm GX:

TT Tên trường Mã trường Website thông tin tuyển sinh
1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội BKA http://ts.hust.edu.vn
2 Trường Đại học Kinh tế quốc dân KHA https://www.neu.edu.vn
3 Trường Đại học Xây dựng XDA http://tuyensinh.nuce.edu.vn
4 Trường Đại học Ngoại thương NTH http://www.ftu.edu.vn
5 Trường Đại học Thủy lợi TLA http://tuyensinh.tlu.edu.vn
6 Trường Đại học Giao thông vận tải GHA http://www.utc.edu.vn
7 Trưởng Đại học Mỏ-Địa chất MDA http://ts.humg.edu.vn
8 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội DCN http://tuyensinh.haui.edu.vn
9 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA http://tuyensinh.utt.edu.vn
10 Học viện Ngân hàng NHH http://tuyensinh.hvnh.edu.vn
11 Trường Đại học Thăng Long DTL http://thanglong.edu.vn
12 Học viện Chính sách và Phát triển HCP http://www.apd.edu.vn

Hoctoantap cũng sẽ cung cấp điểm chuẩn tuyển sinh tất cả các trường sớm nhất có thể tới tất cả các em. Chúc các em có kỳ nghỉ hẻ vui vẻ

Đề thi và Đáp án PTTH 2016

Môn Đề thi Đáp án
Toán Tại đây Tại đây
Tại đây Tại đây
Hóa Tại đây Tại đây
Văn Tại đây Tại đây
Sử Tại đây Tại đây
Địa Tại đây Tại đây
Sinh Tại đây Tại đây
Ngoại ngữ
Tiếng Anh Tại đây Tại đây
Tiếng Pháp Tại đây Tại đây
Tiếng Đức Tại đây Tại đây
Tiếng Nga Tại đây Tại đây
Tiếng Nhật Tại đây Tại đây
Tiếng Trung Tại đây Tại đây

Phản hồi

Phản hồi