• Home »
  • Tin giáo dục »
  • PTTH & ĐH 2016: Chỉ tiêu tuyển sinh tại các khoa, ngành trường Đại học Bách khoa Hà Nội – BKA

PTTH & ĐH 2016: Chỉ tiêu tuyển sinh tại các khoa, ngành trường Đại học Bách khoa Hà Nội – BKA


 

Nhóm trường GX gồm 12 trường đại học trong khu vực Hà Nội là ĐHBK Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Xây dựng, ĐH Ngoại thương, ĐH Thủy lợi, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Mỏ-Địa chất, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, ĐH Thăng Long, Học viện Ngân Hàng và Học viện Chính sách và Phát triển  sẽ do ĐH Bách Khoa Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện xét tuyển nhóm này.

Dưới đây là thông tin tuyển sinh các ngành/nhóm ngành tại các khoa của ĐHBK Hà Nội niên khóa 2016-2017 dành cho các thí sinh 1998.

Chi tieu tuyen sinh dai hoc bach khoa 2016

Chú thích: Trường chỉ tuyển sinh bậc đại học.

– Mã KT: Kỹ sư/cử nhân kỹ thuật, CN: Cử nhân công nghệ, KQ: Cử nhân Kinh tế/Quản lý, TT: Chương trình tiên tiến, QT: Chương trình đào tạo quốc tế.

– Thí sinh đạt đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành và đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học; không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

– Tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển, tính cho 06 học kỳ THPT từ 20,0 trở lên (Trường sẽ kiểm tra học bạ THPT khi thí sinh trúng tuyển đến nhập học). Điều kiện này không áp dụng cho thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và thí sinh thi liên thông từ hệ cao đẳng chính quy của Trường lên đại học.

– Điểm xét tính từ kết quả thi của tổ hợp môn xét tuyển không thấp hơn 6,0.

– Khi ĐKXT vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội, tThí sinh được phép đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo nhóm ngành (gọi tắt là nguyện vọng ngành) vào trường ĐHBK Hà Nội. Các nhóm ngành (gồm một hoặc vài ngành đào tạo) có chung một mã xét tuyển, có cùng tổ hợp các môn xét tuyển và cùng điểm chuẩn trúng tuyển. Các ngành/chương trình đào tạo đại học của Trường được liệt kê trong bảng dưới đây. Việc phân ngành học (đối với các nhóm có 2 ngành trở lên) được thực hiệnsau năm học thứ nhất trên cơ sở kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên.

+ Các nhóm ngành Kỹ sư/Cử nhân kỹ thuật (mã KTxx) theo mô hình đào tạo 4+1: sinh viên sẽ được tự chọn học chương trình 4 năm để nhận bằng Cử nhân kỹ thuật hoặc chương trình 5 năm để nhận bằng Kỹ sư.

+ Các nhóm ngành Kinh tế-quản lý (mã KQ1- KQ3) học 4 năm nhận bằng Cử nhân như các trường đại học khác.

+ Nhóm ngành Cử nhân công nghệ (mã CN1-CN3) đào tạo chương trình đại học 4 năm, nhẹ hơn khối kỹ thuật về kiến thức nền tảng cơ bản nhưng chú trọng hơn kỹ năng thực hành-ứng dụng. Bằng Cử nhân công nghệ và bằng Cử nhân kỹ thuật có giá trị như nhau, tuy nhiên Cử nhân công nghệ muốn học tiếp để nhận bằng Kỹ sư sẽ phải cần thêm thời gian học khoảng 1,5 năm.

– Thí sinh lưu ý, điểm chuẩn trúng tuyển cho mỗi nhóm ngành sẽ được xây dựng theo thang điểm 10 phù hợp với công thức tính Điểm xét, ví dụ 6,85; 8,20 vv.

– Đối với một nhóm ngành của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn trúng tuyển bằng nhau cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển. Do đó thí sinh chỉ đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.


Phản hồi

Phản hồi