Điểm chuẩn kỳ thi PTTH vs Đại học 2015 – Đại học Ngoại Thương phía bắc – NTH


 

      Dưới đây là điểm chuẩn các khối của kỳ thi PTTH vs Đại học 2015 dành cho Đại học Ngoại Thương phía bắc – NTH , Địa chỉ: 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 3835 6800

Chi tieu tuyen sinh dai hoc 2016 - dai hoc ngoai thuong

     Ngoại thường là một trong những trường hàng đầu về các khoa liên quan tới kinh tế việt Nam, Điểm vào các khoa rất cao từ 24 tới 27 . Cao Nhất khối A – Ngành D340120 Kinh doanh quốc tế A00 : 27 điểm. Thấp nhất khối A – Ngành D310101 Kinh tế D02 : 23,75 điểm.


 

Danh sách dưới cho phép người dùng sắp xếp và tìm kiếm, hãy kích vào đầu một cột để sắp xếp cột dữ liệu đó tăng giảm, hãy nhập nội dung tìm kiếm ở ô bên góc phải nội dung cần tìm kiếm, công cụ hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu theo tiếng việt có dấu:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01 25.5
2 D340120 Kinh doanh quốc tế A00 27 Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,5
3 D340101 Quản trị kinh doanh A01; D01 25 Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,75
4 D340101 Quản trị kinh doanh A00 26.5 Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,75
5 D310106 Kinh tế quốc tế A01; D01; D03 25 Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,25
6 D310106 Kinh tế quốc tế A00 26.5 Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,25
7 D310101 Kinh tế D06 25.75
8 D310101 Kinh tế D04 25.75
9 D310101 Kinh tế D03 25.75
10 D310101 Kinh tế D02 23.75
11 D310101 Kinh tế D01 25.75 Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 9.0
12 D310101 Kinh tế A01 25.75 Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 9.0
13 D310101 Kinh tế A00 27.25 Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 9.0
14 D220209 Ngôn ngữ Nhật D06 30.5
15 D220209 Ngôn ngữ Nhật D01 33.5
16 D220204 Ngôn ngữ Trung D04 30
17 D220204 Ngôn ngữ Trung D01 33
18 D220203 Ngôn ngữ Pháp D03 31.75
19 D220201 Ngôn ngữ Anh D01 33.5
20 D340201 Tài chính-Ngân hàng A00 26.25 Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,5
21 D340201 Tài chính-Ngân hàng A01; D01 24.75 Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,5
22 D380101 Luật A00 26
23 D380101 Luật A01; D01 24.5

Phản hồi

Phản hồi