• Home »
  • 2007-2008 »
  • Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 621

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 621


       Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 621 là đề thi môn Tiếng Anh hệ 7 năm, một trong những đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 lần 1 được tổ chức vào các ngày 28, 29 và 30 tháng 5 năm 2008 với 6 môn thi bắt buộc.

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 621

      Cụ thể, đối với giáo dục trung học phổ thông sẽ thi 6 môn: Văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lí, Sinh học, Lịch sử; trong đó, các môn: Ngoại ngữ, Vật lí, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật; những thí sinh học môn Ngoại ngữ không đủ 3 năm được thi thay thế bằng môn Hoá học.

      Đối với giáo dục thường xuyên Thi 6 môn: Văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Hoá học, Sinh học; trong đó, các môn: Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm.Tải file : Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 143

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 207

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 275

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 359

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 471

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 490

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 518

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 673

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 712

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 839

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 850

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 962

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử KPB 2007-2008 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn KPB 2007-2008 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 106

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 192

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 284

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 309

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 417

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 539

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 672

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 704

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 736

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 849

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 913

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 987

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học KPB 2007-2008 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 128

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 160

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 251

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 327

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 402

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 487

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 562

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 634

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 690

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 753

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 839

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 971

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 140

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 208

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 269

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 345

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 413

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 478

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 516

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 647

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 703

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 725

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 838

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 963

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 108

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 192

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 231

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 284

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 354

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 438

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 514

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 571

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 650

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 729

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 895

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 905

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử phân ban 2007-2008 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn phân ban 2007-2008 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 153

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 246

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 290

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 305

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 397

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 458

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 523

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 571

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 659

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 781

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 840

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 952

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 157

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 205

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 287

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 341

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 459

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 570

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 615

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 692

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 723

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 856

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 897

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 926

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 135

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 251

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 293

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 370

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 427

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 491

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 609

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 674

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 728

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 817

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 905

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 123

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 187

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 207

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 275

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 318

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 349

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 432

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 514

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học phân ban 2007-2008 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 132

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 247

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 305

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 415

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 534

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 645

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 153

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 236

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 248

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 397

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 465

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 517

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 523

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 659

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 781

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 821

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 854

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 930

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 124

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 190

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 257

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 341

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 376

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 452

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 508

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 591

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 621

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 793

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 857

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 948

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 147

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 180

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 209

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 264

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 357

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 496

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 583

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 615

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 692

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 709

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 827

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 913

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 179

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 260

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 314

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 382

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 503

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 591

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 627

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 736

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 815

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 869

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 1 mã đề 948

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 134

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 262

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 320

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 384

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 417

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 539

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 575

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 672

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 704

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 870

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 894

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 923

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 124

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 175

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 286

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 301

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 398

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 402

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 430

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 579

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 643

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 762

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 829

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 951

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 430

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 478

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 593

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 682

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 798

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 835

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 890

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 952

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí hệ bổ túc 2007-2008 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 180

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 293

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 348

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 352

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 463

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 519

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 685

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 723

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 751

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 824

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 906

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 982

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 132

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 205

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 341

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 368

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 459

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 570

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 625

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 692

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 713

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 782

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 854

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 927

Tra cứu đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

Tra cứu đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi