Đề thi HSG toán lớp 7 – Đề số 4


Đề thi HSG toán lớp 7 – Đề số 4 là đề thi ôn tập học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7, mỗi em thí sinh tham dự sẽ có thời gian làm bài thi 120 phút, không kể thời gian giao đề.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 – ĐỂ THI SỐ 4

(Thời gian 120 phút – không kể thời gian chép đề)Đề thi HSG toán lớp 7 - Đề số 4 là đề thi ôn tập học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7, mỗi em thí sinh tham dự sẽ có thời gian làm bài thi 120 phút, không kể thời gian giao đề.
Xem đáp Án

Quay lại danh sách đề 

Xem thêm 

Đề thi HSG lớp 7 toán học – Đề số 1

Đề thi HSG lớp 7 toán học – Đề số 2

Đề thi HSG lớp 7 toán học – Đề số 3

Đề thi HSG lớp 7 toán học – Đề số 5

Đề thi HSG lớp 7 toán học – Đề số 6

Đề thi HSG lớp 7 toán học – Đề số 7

 


Hãy like Page để nhận được những thông tuyển sinh mới nhất

Mít&Mít


Phản hồi

Phản hồi