International Olympiad in Informatics – Kỳ thi tin học phổ thông quốc tế


      International Olympiad in Informatics là kỳ thi tin học quốc tế dành cho các học sinh phổ thông đến từ các nước được tổ chức mỗi năm một lần.
     Kỳ thi đầu tiên đã được tổ chức tại thành phốPravetz, Bulgaria vào năm 1989 với sự tham gia của 46 thí sinh đến từ 13 quốc gia.

International Olympiad in Informatics là kỳ thi tin học quốc tế dành cho các học sinh phổ thông đến từ các nước được tổ chức mỗi năm một lần.
     Dưới đây là danh sách các kỳ thi International Olympiad in Informatics đã được tổ chức

STT Năm Thời gian Nước đăng cai Thành Phố Số Thí Sinh Số nước Đề thi
29 2017 28/07/2017 – 04/08/2017 Iran Tehran 308 83 Chi tiết
28 2016 12/08/2016 – 19/08/2016 Russia Kazan 308 80 Chi tiết
27 2015 26/07/2015 – 02/08/2015 Kazakhstan Almaty 322 83 Chi tiết
26 2014 13/07/2014 – 20/07/2014 Taiwan Taipei 311 81 Chi tiết
25 2013 06/07/2013 – 13/07/2013 Australia Brisbane 299 77 Chi tiết
24 2012 23/09/2012 – 30/09/2012 Italy Sirmione/Montichiari 310 81 Chi tiết
23 2011 22/07/2011 – 29/07/2011 Thailand Pattaya 303 78 Chi tiết
22 2010 14/08/2010 – 21/08/2010 Canada Waterloo 297 80 Chi tiết
21 2009 08/08/2009 – 15/08/2009 Bulgaria Plovdiv 301 78 Chi tiết
20 2008 16/08/2008 – 23/08/2008 Egypt Cairo 283 78 Chi tiết
19 2007 15/08/2007 – 22/08/2007 Croatia Zagreb 285 77 Chi tiết
18 2006 13/08/2006 – 20/08/2006 Mexico Mérida 282 74 Chi tiết
17 2005 18/08/2005 – 25/08/2005 Poland Nowy Sącz 276 72 Chi tiết
16 2004 11/09/2004 – 18/09/2004 Greece Athens 291 76 Chi tiết
15 2003 16/08/2003 – 23/08/2003 United States of America Kenosha 265 69 Chi tiết
14 2002 18/08/2002 – 25/08/2002 Republic of Korea Yong-In 276 78 Chi tiết
13 2001 14/07/2001 – 21/07/2001 Finland Tampere 272 74 Chi tiết
12 2000 23/09/2000 – 30/09/2000 China Beijing 278 72 Chi tiết
11 1999 09/10/1999 – 16/10/1999 Turkey Antalya-Belek 253 65 Chi tiết
10 1998 05/09/1998 – 12/09/1998 Portugal Setúbal 241 68 Chi tiết
9 1997 30/11/1997 – 07/12/1997 South Africa Cape Town 221 63 Chi tiết
8 1996 25/07/1996 – 02/08/1996 Hungary Veszprém 220 57 Chi tiết
7 1995 26/06/1995 – 03/07/1995 Netherlands Eindhoven 210 51 Chi tiết
6 1994 03/07/1994 – 10/07/1994 Sweden Haninge 189 49 Chi tiết
5 1993 16/10/1993 – 25/10/1993 Argentina Mendoza 155 43 Chi tiết
4 1992 11/07/1992 – 21/07/1992 Germany Bonn 171 51 Chi tiết
3 1991 19/05/1991 – 25/05/1991 Greece Athens 68 23 Chi tiết
2 1990 15/07/1990 – 21/07/1990 Soviet Union Minsk 100 25 Chi tiết
1 1989 16/05/1989 – 19/05/1989 Bulgaria Pravetz 46 13 Chi tiết
Danh sách các đề thi của các kỳ thi International Olympiad in Informatics đã được tổ chức

STT Năm Quốc Gia Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6
29 2017 Iran xem xem xem xem xem xem
28 2016 Russia xem xem xem xem xem xem
27 2015 Kazakhstan xem xem xem xem xem xem
26 2014 Taiwan xem xem xem xem xem xem
25 2013 Australia xem xem xem xem xem xem
24 2012 Italy xem xem xem xem xem xem
23 2011 Thailand xem xem xem xem xem xem
22 2010 Canada xem xem xem xem xem xem
21 2009 Bulgaria xem xem xem xem xem xem
20 2008 Egypt xem xem xem xem xem xem
19 2007 Croatia xem xem xem xem xem xem
18 2006 Mexico xem xem xem xem xem xem
17 2005 Poland xem xem xem xem xem xem
16 2004 Greece xem xem xem xem xem xem
15 2003 United States of America xem xem xem xem xem xem
14 2002 Republic of Korea xem xem xem xem xem xem
13 2001 Finland xem xem xem xem xem xem
12 2000 China xem xem xem xem xem xem
11 1999 Turkey xem xem xem xem xem xem
10 1998 Portugal xem xem xem xem xem xem
9 1997 South Africa xem xem xem xem xem xem
8 1996 Hungary xem xem xem xem xem xem
7 1995 Netherlands xem xem xem xem xem xem
6 1994 Sweden xem xem xem xem xem xem
5 1993 Argentina xem xem xem xem xem xem
4 1992 Germany xem xem xem xem xem xem
3 1991 Greece xem xem xem xem xem xem
2 1990 Soviet Union xem xem xem xem xem xem
1 1989 Bulgaria xem xem xem xem xem xem

Hãy like Page để nhận được những thông tuyển sinh mới nhất

Mít&Mít


Phản hồi

Phản hồi