• Home »
  • 2008-2009 »
  • Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 160

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 160


       Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 160 là đề thi môn Tiếng Anh hệ 3 năm, một trong những đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009. Trong đó các học sinh tham gia chương trình phổ thông sẽ thi 6 môn :  Văn, Toán, Vật lý, Ngoại ngữ, Sinh học, Địa lý ; với môn Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp (theo hệ 3 năm hoặc hệ chuẩn và nâng cao), Tiếng Trung Quốc và Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 160

      Hệ Bổ túc sẽ gồm 6 môn thi: Văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý.  Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến 4/6/2009 với 6 môn thi. Thời gian làm bài thi các môn tự luận là 150 phút, thời gian các môn thi trắc nghiệm 60 phút. Thí sinh tự do (cả giáo dục THPT và giáo dục thường xuyên) được đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi cư trú hoặc tại trường THPT nơi học lớp 12. Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi ở những năm trước do bị xếp loại kém về học lực lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường PT nơi học lớp 12 hoặc đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5.Thí sinh tự do bị xếp hanh kiểm trong năm lớp 12 yếu thì phải có xác nhận của chính quyền các cấp.Tải file : Tại đây

Xem đáp án: Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí 2008-2009

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử 2008-2009

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn 2008-2009

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2008-2009 mã đề 159

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2008-2009 mã đề 260

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2008-2009 mã đề 317

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2008-2009 mã đề 368

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2008-2009 mã đề 405

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2008-2009 mã đề 493

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2008-2009 mã đề 570

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2008-2009 mã đề 637

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2008-2009 mã đề 715

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2008-2009 mã đề 729

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2008-2009 mã đề 850

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2008-2009 mã đề 947

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 160

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 196

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 205

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 378

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 430

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 486

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 584

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 641

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 709

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 781

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 895

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 975

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 139

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 195

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 246

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 294

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 374

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 418

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 487

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 567

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 641

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 713

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 853

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 952

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 173

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 264

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 275

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 368

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 419

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 547

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 608

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 635

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 723

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 854

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 931

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 972

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 184

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 197

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 236

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 378

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 420

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 508

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 562

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 694

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 713

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 748

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 836

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 951

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 159

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 182

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 307

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 381

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 402

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 529

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 597

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 640

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 752

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 813

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 935

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 146

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 195

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 278

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 317

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 385

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 576

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 627

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 735

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 842

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 918

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 931

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 192

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 257

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 351

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 407

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 482

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 514

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 635

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 687

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 718

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 854

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 913

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2008-2009 mã đề 946

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 143

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 236

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 328

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 495

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 573

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 602

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 683

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 750

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 864

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 937

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ chuẩn và nâng cao 2008-2009 mã đề 971

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 137

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 273

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 386

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 415

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 472

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 590

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 639

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 718

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 725

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 824

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 960

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 978

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học 2008-2009

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2008-2009 mã đề 134

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2008-2009 mã đề 205

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2008-2009 mã đề 243

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2008-2009 mã đề 325

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2008-2009 mã đề 486

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2008-2009 mã đề 563

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2008-2009 mã đề 617

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2008-2009 mã đề 674

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2008-2009 mã đề 709

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2008-2009 mã đề 819

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2008-2009 mã đề 923

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2008-2009 mã đề 975

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí hệ GDTX 2008-2009

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 195

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 261

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 294

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 362

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 437

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 491

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 584

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 614

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 703

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 851

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 925

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ GDTX 2008-2009

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh hoc hệ GDTX 2008-2009 mã đề 168

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh hoc hệ GDTX 2008-2009 mã đề 283

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh hoc hệ GDTX 2008-2009 mã đề 360

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh hoc hệ GDTX 2008-2009 mã đề 392

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh hoc hệ GDTX 2008-2009 mã đề 462

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh hoc hệ GDTX 2008-2009 mã đề 527

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh hoc hệ GDTX 2008-2009 mã đề 573

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh hoc hệ GDTX 2008-2009 mã đề 635

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh hoc hệ GDTX 2008-2009 mã đề 746

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh hoc hệ GDTX 2008-2009 mã đề 791

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh hoc hệ GDTX 2008-2009 mã đề 825

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh hoc hệ GDTX 2008-2009 mã đề 948

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học hệ GDTX 2008-2009

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2008-2009 mã đề 126

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2008-2009 mã đề 250

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2008-2009 mã đề 381

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2008-2009 mã đề 485

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2008-2009 mã đề 497

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2008-2009 mã đề 582

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2008-2009 mã đề 639

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2008-2009 mã đề 691

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2008-2009 mã đề 759

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2008-2009 mã đề 804

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2008-2009 mã đề 936

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2008-2009 mã đề 941

Danh sách đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

     Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi