• Home »
  • 2012-2013 »
  • Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 842

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 842


       Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 842 là đề thi môn Tiếng Anh hệ 3 năm, một trong những đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 ở 2 hệ THPT và Giáo Dục Thường Xuyên. Trong đó các học sinh tham gia chương trình hệ phổ thông sẽ thi 6 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Hóa học, Địa lí và Sinh học. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật. Đối với các thí sinh không theo học hết chương trình trung học phổ thông (THPT) hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy – học thì được thi thay thế bằng môn Vật lí (thi theo hình thức trắc nghiệm).

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 842

       Học sinh hệ Giáo dục Thường xuyên sẽ thi Toán,Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Toán, Ngữ văn, Địa lý sẽ thi theo hình thức tự luận. Bộ GD-ĐT cho biết, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là kiến thức lớp 12, đảm bảo kiểm tra bao quát kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết về thực hành của người học.Tải file : Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí 2012-2013

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 152

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 246

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 328

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 475

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 641

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 719

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn 2012-2013

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2012-2013 mã đề 381

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2012-2013 mã đề 469

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2012-2013 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2012-2013 mã đề 758

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2012-2013 mã đề 847

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2012-2013 mã đề 924

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 246

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 362

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 529

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 635

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 913

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 138

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 357

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 468

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 729

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 842

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 951

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 182

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 319

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 637

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 724

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 846

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 347

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 428

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 592

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 627

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 715

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 936

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 162

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 293

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 381

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 648

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 759

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 147

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 291

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 428

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 613

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 841

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 936

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 169

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 247

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 415

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 536

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 845

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 978

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 315

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 439

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 527

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 685

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 928

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 196

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 274

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 368

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 482

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 735

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 851

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học 2012-2013

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 157

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 374

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 683

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 872

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 916

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 273

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 364

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 531

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 716

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 958

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 215

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 329

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 473

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 614

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 791

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 813

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 263

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 318

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 482

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 641

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 758

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 937

Danh sách đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

     Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi