Đề thi HSG Tin học lớp 12 Đồng Tháp 2015-2016


Đề thi HSG Tin học lớp 12 Đồng Tháp 2015-2016 là đề thi môn Tin học, một trong những đề thi chọn học sinh học sinh giỏi khối lớp 12 niên khóa 2015-2016 của đất sen hồng Đồng Tháp.

Đề thi HSG Tin học lớp 12 Đồng Tháp 2015-2016

        Đất Đồng Tháp được khai phá vào khoảng thế kỷ XVII, XVIII dưới thời các chúa Nguyễn. Từ đầu thế kỷ XVII, đã có lưu dân Việt đến vùng Sa Đéc khẩn hoang, lập ấp. Thời Gia Long, Sa Đéc thuộc huyện Vĩnh An, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh. Đất đai của Đồng Tháp có kết cấu mặt bằng kém bền vững lại tương đối thấp, nên làm mặt bằng xây dựng đòi hỏi kinh phí cao, nhưng rất phù hợp cho sản xuất lượng thực. Đất đai tại tỉnh Đồng Tháp có thể chia làm 4 nhóm đất chính là nhóm đất phù sa (chiếm 59,06% diện tích đất tự nhiên), nhóm đất phèn (chiếm 25,99% diện tích tự nhiên), đất xám (chiếm 8,67% diện tích tự nhiên), nhóm đất cát (chiếm 0,04% diện tích tự nhiên).Tải file : Tại đây

Xem đáp án: Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi HSG Toán học lớp 12 Đồng Tháp 2015-2016

Đề thi HSG Vật lí lớp 12 Đồng Tháp 2015-2016

Đề thi HSG Hóa học lớp 12 Đồng Tháp 2015-2016

Đề thi HSG Sinh học lớp 12 Đồng Tháp 2015-2016

Đề thi HSG Tin học lớp 12 Đồng Tháp 2015-2016

Đề thi HSG Ngữ văn lớp 12 Đồng Tháp 2015-2016

Đề thi HSG Lịch sử lớp 12 Đồng Tháp 2015-2016

Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 12 Đồng Tháp 2015-2016

Danh sách đề thi HSG lớp 12 các tỉnh 2015-2016


Phản hồi

Phản hồi