Danh sách HSG Quốc Gia 2017 Hưng Yên


Danh sách HSG Quốc Gia 2017 Hưng Yên được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ GD&ĐT công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia 2017 đã diền từ ngày 17/1 tới 26/1/2017.
Danh sách HSG Quốc Gia 2017 Hưng Yên được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia 2017 đã diền từ ngày 17/1 tới 26/1/2017.


Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2017 Hưng Yên :

+ Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0

+ Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=2

+ Số thí sinh đoạt giải môn Hoá học : Nhất :=0, Nhì :=2, Ba :=0 ,Khuyến khích :=4

+ Số thí sinh đoạt giải môn Sinh học : Nhất :=0, Nhì :=2, Ba :=0 ,Khuyến khích :=6

+ Số thí sinh đoạt giải môn Ngữ văn : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=3

+ Số thí sinh đoạt giải môn Lịch sử : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=3

+ Số thí sinh đoạt giải môn Địa lí : Nhất :=2, Nhì :=2, Ba :=2 ,Khuyến khích :=0

+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Anh : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=2

+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Pháp : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0

+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Nga : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0

+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Trung : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0

+ Số thí sinh đoạt giải môn Tin học : Nhất :=0, Nhì :=2, Ba :=2 ,Khuyến khích :=2

Số các giải HSG Quốc Gia Hưng Yên : Nhất :=2, Nhì :=9, Ba :=6 ,Khuyến khích :=22


Chi tiết Danh sách HSG Quốc Gia 2017 Hưng Yên :

STT Họ Tên Ngày Sinh SBD Nơi Sinh Giới tính Điểm thi Giải Môn Lớp Trường
1 Trương Quang Khánh 25/06/1999 30.01.05 H−ng Yên Nam 24.00 Nhì Toán 12 THPT Chuyên H−ng Yên
2 Hoàng Thế Anh 19/12/1999 30.02.01 H−ng Yên Nam 20.00 K.Khích Vật lí 12 THPT Chuyên H−ng Yên
3 Nguyễn Văn Trường 11/04/1999 30.02.05 H−ng Yên Nam 20.00 K.Khích Vật lí 12 THPT Chuyên H−ng Yên
4 Lê Việt Anh 27/12/1999 30.03.02 H−ng Yên Nam 26.50 Nhì Hoá học 12 THPT Chuyên H−ng Yên
5 Đoàn Minh Hiếu 22/06/2000 30.03.03 H−ng Yên Nam 21.45 K.Khích Hoá học 11 THPT Chuyên H−ng Yên
6 Đoàn Việt Hoàng 05/09/1999 30.03.04 H−ng Yên Nam 18.55 K.Khích Hoá học 12 THPT Chuyên H−ng Yên
7 Nguyễn Văn Kiên 26/08/1999 30.03.05 H−ng Yên Nam 26.85 Nhì Hoá học 12 THPT Chuyên H−ng Yên
8 Trần Đức Long 19/10/2000 30.03.06 H−ng Yên Nam 17.80 K.Khích Hoá học 11 THPT Chuyên H−ng Yên
9 Bùi Thị Phương 09/03/2000 30.03.07 H−ng Yên Nữ 22.00 K.Khích Hoá học 11 THPT Chuyên H−ng Yên
10 Phạm Thế Cường 18/02/1999 30.04.01 H−ng Yên Nam 24.80 K.Khích Sinh học 12 THPT Chuyên H−ng Yên
11 Trần Tất Đạt 02/07/1999 30.04.02 H−ng Yên Nam 29.35 Nhì Sinh học 12 THPT Chuyên H−ng Yên
12 Tạ Thúy Hiền 08/03/1999 30.04.03 H−ng Yên Nữ 29.35 Nhì Sinh học 12 THPT Chuyên H−ng Yên
13 Nguyễn Hữu Hùng 01/11/1999 30.04.04 H−ng Yên Nam 23.00 K.Khích Sinh học 12 THPT Chuyên H−ng Yên
14 Đoàn Thị Thanh Hương 12/10/2000 30.04.05 H−ng Yên Nữ 24.35 K.Khích Sinh học 11 THPT Chuyên H−ng Yên
15 Trần Lệ Quỳnh 21/08/1999 30.04.06 Quảng Ninh Nữ 23.80 K.Khích Sinh học 12 THPT Chuyên H−ng Yên
16 Hoàng Thị Phan Thoa 24/12/2000 30.04.07 H−ng Yên Nữ 23.60 K.Khích Sinh học 11 THPT Chuyên H−ng Yên
17 Nguyễn Thị Xuyên 11/08/1999 30.04.08 H−ng Yên Nữ 23.45 K.Khích Sinh học 12 THPT Chuyên H−ng Yên
18 Trần Minh Hiếu 02/03/1999 30.05.05 H−ng Yên Nam 22.25 Nhì Tin học 12 THPT Chuyên H−ng Yên
19 Trần Tuấn Đạt 13/11/1999 30.05.03 H−ng Yên Nam 24.05 Nhì Tin học 12 THPT Chuyên H−ng Yên
20 Trần Quốc Đạt 17/08/2000 30.05.02 H−ng Yên Nam 16.40 Ba Tin học 11 THPT Chuyên H−ng Yên
21 Nguyễn Minh Quân 30/08/2001 30.05.08 H−ng Yên Nam 13.95 K.Khích Tin học 10 THPT Chuyên H−ng Yên
22 Đinh Việt Anh 06/12/2000 30.05.01 H−ng Yên Nam 13.80 K.Khích Tin học 11 THPT Chuyên H−ng Yên
23 Nguyễn Thế Đức 27/05/1999 30.05.04 H−ng Yên Nam 17.80 Ba Tin học 12 THPT Văn Lâm
24 Bùi Thị Huệ Anh 16/09/1999 30.06.01 H−ng Yên Nữ 13.00 K.Khích Ngữ văn 12 THPT Chuyên H−ng Yên
25 Nguyễn Thị Hà 16/05/1999 30.06.03 H−ng Yên Nữ 14.00 Ba Ngữ văn 12 THPT Chuyên H−ng Yên
26 Đào Thị Nga 26/02/1999 30.06.04 H−ng Yên Nữ 13.00 K.Khích Ngữ văn 12 THPT Chuyên H−ng Yên
27 Đỗ Thu Trang 30/04/1999 30.06.06 H−ng Yên Nữ 12.50 K.Khích Ngữ văn 12 THPT Chuyên H−ng Yên
28 Nguyễn Trần Tấn Hiệp 13/02/1999 30.07.03 H−ng Yên Nam 14.00 Ba Lịch sử 12 THPT Chuyên H−ng Yên
29 Vũ Thị Hoa 22/03/1999 30.07.04 H−ng Yên Nữ 13.50 K.Khích Lịch sử 12 THPT Chuyên H−ng Yên
30 Hoàng Thị Hương 05/06/1999 30.07.05 H−ng Yên Nữ 13.25 K.Khích Lịch sử 12 THPT Chuyên H−ng Yên
31 Vũ Thị Minh Trang 30/03/1999 30.07.08 Quảng Ninh Nữ 13.50 K.Khích Lịch sử 12 THPT Chuyên H−ng Yên
32 Trần Hải Anh 05/09/1999 30.08.02 H−ng Yên Nam 14.75 Ba Địa lí 12 THPT Chuyên H−ng Yên
33 Cao Lan Anh 31/07/1999 30.08.01 H−ng Yên Nữ 18.50 Nhất Địa lí 12 THPT Chuyên H−ng Yên
34 Phạm Thị Thu Hằng 01/11/1999 30.08.03 H−ng Yên Nữ 18.25 Nhất Địa lí 12 THPT Chuyên H−ng Yên
35 Vũ Tuấn Hùng 06/07/1999 30.08.05 H−ng Yên Nam 15.25 Ba Địa lí 12 THPT Chuyên H−ng Yên
36 Nguyễn Quốc Bảo Khôi 03/08/1999 30.08.06 H−ng Yên Nam 17.00 Nhì Địa lí 12 THPT Chuyên H−ng Yên
37 Đào Thị Huế 02/09/1999 30.08.04 H−ng Yên Nữ 16.50 Nhì Địa lí 12 THPT Chuyên H−ng Yên
38 Nguyễn Thu Ngân 04/12/1999 30.09.04 H−ng Yên Nữ 13.50 K.Khích Tiếng Anh 12 THPT Chuyên H−ng Yên
39 Nguyễn Minh Long 20/09/2000 30.09.03 Hải Dương Nam 14.35 K.Khích Tiếng Anh 11 THPT Chuyên H−ng Yên


Tra cứu Danh sách HSG Quốc Gia 2017 các tỉnh

STT Đơn vị Giải nhất Giải Nhì Giải Ba Giải KK Tổng Giải
1 An Giang 0 2 2 3 7
2 Bà Rịa – Vũng Tàu 2 9 13 16 40
3 Bắc giang 0 12 26 26 64
4 Bạc Liêu 0 0 1 3 4
5 Bắc Ninh 0 7 22 11 40
6 Bến Tre 0 0 6 10 16
7 Bình Định 0 3 8 21 32
8 Bình Dương 0 1 5 9 15
9 Bình Phước 0 8 18 18 44
10 Bình Thuận 0 0 2 7 9
11 Cà Mau 0 0 3 7 10
12 Cần Thơ 1 2 8 13 24
13 Cao Bằng 0 0 2 4 6
14 Đà Nẵng 1 7 14 13 35
15 Đắk Lắk 0 3 10 12 25
16 Đắk Nông 0 0 3 1 4
17 Điện Biên 0 4 8 10 22
18 Đồng Nai 0 6 17 17 40
19 Đồng Tháp 0 2 4 11 17
20 Gia Lai 0 5 3 8 16
21 Hà Giang 1 0 1 3 5
22 Hà Nam 1 3 15 23 42
23 Hà Nội 11 42 50 43 146
24 Hà Tĩnh 2 22 31 21 76
25 Hải Dương 0 19 31 32 82
26 Hải Phòng 7 20 44 21 92
27 Hậu Giang 0 0 0 4 4
28 Hòa Bình 0 1 17 18 36
29 Hưng Yên 2 9 6 22 39
30 Khánh Hòa 0 0 5 10 15
31 Kiên Giang 0 2 3 9 14
32 Kon Tum 0 1 5 13 19
33 Lai Châu 0 0 3 4 7
34 Lâm Đồng 0 3 12 16 31
35 Lạng Sơn 1 1 4 8 14
36 Lào Cai 0 12 11 15 38
37 Long An 0 0 0 1 1
38 Nam Định 1 19 30 27 77
39 Nghệ An 7 29 30 22 88
40 Ninh Bình 0 10 13 22 45
41 Ninh Thuận 0 0 0 1 1
42 Phú Thọ 2 12 18 21 53
43 Phú Yên 0 1 1 13 15
44 Quảng Bình 2 9 17 8 36
45 Quảng Nam 0 7 12 12 31
46 Quảng Ngãi 0 2 9 9 20
47 Quảng Ninh 3 13 20 23 59
48 Quảng Trị 0 2 6 6 14
49 Sóc Trăng 0 0 1 2 3
50 Sơn La 0 0 6 2 8
51 Tây Ninh 0 0 2 7 9
52 Thái Bình 1 3 16 17 37
53 Thái Nguyên 0 11 16 22 49
54 Thanh Hóa 2 12 19 18 51
55 Thừa Thiên Huế 3 12 20 17 52
56 Tiền Giang 0 0 2 3 5
57 Hồ Chí Minh 2 21 19 20 62
58 Trà Vinh 0 0 0 1 1
59 Tuyên Quang 0 6 10 10 26
60 Vĩnh Long 0 1 2 8 11
61 Vĩnh Phúc 1 33 20 23 77
62 Yên Bái 0 2 4 12 18
63 Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7 28 18 12 65
64 Đại Học Quốc Gia HCM 3 14 22 14 53
65 THPT Chuyên ĐHSP 5 14 26 12 57
66 Trường ĐH Vinh 0 4 8 11 23
67 Trường PT Vùng Cao Việt Bắc 0 2 7 6 15
68 Trung học Thực hành – ĐHSP Hồ Chí Minh 0 0 2 5 7
69 Trường THPT năng khiếu Đại học Tân Tạo 0 0 1 2 3
Tổng cộng 68 473 790 871 2202

Quay lại danh sách


Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi