Danh sách HSG Quốc Gia 2017 THPT Chuyên ĐHSP


Danh sách HSG Quốc Gia 2017 THPT Chuyên ĐHSP được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ GD&ĐT công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia 2017 đã diền từ ngày 17/1 tới 26/1/2017.
Danh sách HSG Quốc Gia 2017 THPT Chuyên ĐHSP được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia 2017 đã diền từ ngày 17/1 tới 26/1/2017.


Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2017 THPT Chuyên ĐHSP :

+ Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=6 ,Khuyến khích :=3

+ Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=1, Nhì :=1, Ba :=2 ,Khuyến khích :=1

+ Số thí sinh đoạt giải môn Hoá học : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=3 ,Khuyến khích :=2

+ Số thí sinh đoạt giải môn Sinh học : Nhất :=2, Nhì :=2, Ba :=2 ,Khuyến khích :=2

+ Số thí sinh đoạt giải môn Ngữ văn : Nhất :=0, Nhì :=2, Ba :=2 ,Khuyến khích :=1

+ Số thí sinh đoạt giải môn Lịch sử : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0

+ Số thí sinh đoạt giải môn Địa lí : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=2 ,Khuyến khích :=1

+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Anh : Nhất :=1, Nhì :=3, Ba :=4 ,Khuyến khích :=2

+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Pháp : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0

+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Nga : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0

+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Trung : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0

+ Số thí sinh đoạt giải môn Tin học : Nhất :=1, Nhì :=4, Ba :=5 ,Khuyến khích :=0

Số các giải HSG Quốc Gia THPT Chuyên ĐHSP : Nhất :=5, Nhì :=14, Ba :=26 ,Khuyến khích :=12


Chi tiết Danh sách HSG Quốc Gia 2017 THPT Chuyên ĐHSP :

STT Họ Tên Ngày Sinh SBD Nơi Sinh Giới tính Điểm thi Giải Môn Lớp Trường
1 Hoàng Anh Quân 27/07/1999 67.01.10 Hà Nội Nam 22.00 Ba Toán 12 THPT Chuyên ĐHSP
2 Phạm Đình Nghĩa 08/08/2000 67.01.09 Hà Nội Nam 14.50 K.Khích Toán 11 THPT Chuyên ĐHSP
3 Nguyễn Thị Thanh Loan 21/11/2000 67.01.08 Bắc Giang Nữ 14.50 K.Khích Toán 11 THPT Chuyên ĐHSP
4 Tạ Khánh Hà 31/01/1999 67.01.04 Hà Nội Nam 20.50 Ba Toán 12 THPT Chuyên ĐHSP
5 Nguyễn Minh Hiếu 13/05/2000 67.01.05 Vĩnh Phúc Nam 19.00 Ba Toán 11 THPT Chuyên ĐHSP
6 Ngô Thị Huế 15/11/2000 67.01.06 Bắc Ninh Nữ 19.00 Ba Toán 11 THPT Chuyên ĐHSP
7 Phạm Ngọc Khánh 24/10/1999 67.01.07 Quảng Ninh Nam 19.00 Ba Toán 12 THPT Chuyên ĐHSP
8 Lê Phúc Anh 18/01/1999 67.01.01 Hà Nội Nam 16.50 K.Khích Toán 12 THPT Chuyên ĐHSP
9 Hoàng Duy 23/04/2000 67.01.02 Hà Tây Nam 17.50 Ba Toán 11 THPT Chuyên ĐHSP
10 Nguyễn Văn Duy 29/03/2000 67.02.03 Hà Nội Nam 27.85 Ba Vật lí 11 THPT Chuyên ĐHSP
11 Lê Quang Nghĩa 23/06/2000 67.02.07 Hà Nội Nam 19.50 K.Khích Vật lí 11 THPT Chuyên ĐHSP
12 Tạ Trung Kiên 06/08/2000 67.02.06 Hà Nội Nam 25.00 Ba Vật lí 11 THPT Chuyên ĐHSP
13 Nguyễn Đức Thắng 17/06/1999 67.02.08 Hà Nội Nam 36.20 Nhất Vật lí 12 THPT Chuyên ĐHSP
14 Nguyễn Bình An 03/11/1999 67.02.01 Hà Tây Nam 31.55 Nhì Vật lí 12 THPT Chuyên ĐHSP
15 Nguyễn Thu Nga 12/01/2000 67.03.06 Liên Bang Nga Nữ 22.70 Ba Hoá học 11 THPT Chuyên ĐHSP
16 Nguyễn Minh Tuấn 01/05/2000 67.03.08 Hà Nội Nam 18.20 K.Khích Hoá học 11 THPT Chuyên ĐHSP
17 Ngô Ngọc Đức Huy 29/09/2000 67.03.03 Hà Nội Nam 18.65 K.Khích Hoá học 11 THPT Chuyên ĐHSP
18 Trần Công Thắng 15/12/2000 67.03.07 Hà Nội Nam 23.70 Ba Hoá học 11 THPT Chuyên ĐHSP
19 Nguyễn Hữu Mạnh 28/02/1999 67.03.05 Hà Nội Nam 30.70 Nhì Hoá học 12 THPT Chuyên ĐHSP
20 Mai Văn Đức 06/11/1999 67.03.02 Hà Nội Nam 22.70 Ba Hoá học 12 THPT Chuyên ĐHSP
21 Nguyễn Việt Hà 18/10/2000 67.04.05 Hà Nội Nữ 33.85 Nhất Sinh học 11 THPT Chuyên ĐHSP
22 Đồng Thị Hồng Hạnh 29/09/2000 67.04.06 Hà Nội Nữ 26.60 Ba Sinh học 11 THPT Chuyên ĐHSP
23 Trần Hà Linh 24/03/2000 67.04.08 Hà Nội Nữ 26.95 Ba Sinh học 11 THPT Chuyên ĐHSP
24 Lê Phương Linh 04/10/2000 67.04.07 Hà Nội Nữ 23.65 K.Khích Sinh học 11 THPT Chuyên ĐHSP
25 Nguyễn Vũ Anh 07/03/1999 67.04.02 Hà Nội Nam 30.75 Nhì Sinh học 12 THPT Chuyên ĐHSP
26 Tạ Đoàn Thu An 03/10/1999 67.04.01 Hà Nội Nữ 33.65 Nhất Sinh học 12 THPT Chuyên ĐHSP
27 Đỗ Minh Ân 11/02/1999 67.04.03 Hà Nội Nam 29.40 Nhì Sinh học 12 THPT Chuyên ĐHSP
28 Trần Trung Nghĩa 18/04/2000 67.04.10 Hà Tây Nam 24.60 K.Khích Sinh học 11 THPT Chuyên ĐHSP
29 Nguyễn Nhật Minh 06/09/1999 67.05.09 Ninh Bình Nam 22.85 Nhì Tin học 12 THPT Chuyên ĐHSP
30 Đặng Quang Huy 08/03/2000 67.05.03 Hà Nội Nam 18.60 Ba Tin học 11 THPT Chuyên ĐHSP
31 Bùi Quang Long 18/06/2000 67.05.05 Hà Nội Nam 16.50 Ba Tin học 11 THPT Chuyên ĐHSP
32 Nguyễn Nhật Long 09/08/2000 67.05.06 Hà Nội Nam 30.75 Nhất Tin học 11 THPT Chuyên ĐHSP
33 Bùi Đức Lộc 04/01/1999 67.05.07 Hà Nội Nam 27.20 Nhì Tin học 12 THPT Chuyên ĐHSP
34 Nguyễn Tấn Đạt 19/01/2000 67.05.02 Hà Nội Nam 16.05 Ba Tin học 11 THPT Chuyên ĐHSP
35 Ngô Đức Huy 13/05/2000 67.05.04 Hà Nội Nam 17.40 Ba Tin học 11 THPT Chuyên ĐHSP
36 Lê Tuấn Minh 01/09/1999 67.05.08 Hà Nội Nam 30.40 Nhì Tin học 12 THPT Chuyên ĐHSP
37 Nguyễn Tiến Trọng 08/10/2000 67.05.10 Bắc Giang Nam 25.00 Nhì Tin học 11 THPT Chuyên ĐHSP
38 Vũ Thị Thiên Anh 31/03/1999 67.05.01 Hải Dương Nữ 15.60 Ba Tin học 12 THPT Chuyên ĐHSP
39 Lê Quyết Thắng 20/12/2000 67.06.06 Hà Nam Nam 16.00 Nhì Ngữ văn 11 THPT Chuyên ĐHSP
40 Trần Phương Mai 31/03/2000 67.06.04 Hà Nội Nữ 14.00 Ba Ngữ văn 11 THPT Chuyên ĐHSP
41 Đỗ Lan Hương 25/06/2000 67.06.03 Hà Nam Nữ 12.50 K.Khích Ngữ văn 11 THPT Chuyên ĐHSP
42 Trần Thị Thanh Huế 18/11/1999 67.06.01 Thái Bình Nữ 15.50 Nhì Ngữ văn 12 THPT Chuyên ĐHSP
43 Đặng Thanh Hương 17/03/1999 67.06.02 Hà Nội Nữ 14.50 Ba Ngữ văn 12 THPT Chuyên ĐHSP
44 Nguyễn Việt PHương Anh 18/08/1999 67.08.01 Hà Nội Nữ 16.00 Nhì Địa lí 12 THPT Chuyên ĐHSP
45 Phạm Gia Hiển 28/11/2000 67.08.02 Hà Nội Nam 15.00 Ba Địa lí 11 THPT Chuyên ĐHSP
46 Đàm Lan Nhi 16/08/2000 67.08.03 Hà Nội Nữ 13.75 K.Khích Địa lí 11 THPT Chuyên ĐHSP
47 Đặng Minh Quang 29/11/2000 67.08.04 Hà Nội Nam 15.00 Ba Địa lí 11 THPT Chuyên ĐHSP
48 Ngô Đặng Ngân Hà 24/07/1999 67.09.06 Hà Nội Nữ 15.30 Ba Tiếng Anh 12 THPT Chuyên ĐHSP
49 Nguyễn Khánh Linh 02/07/1999 67.09.08 Hà Nội Nữ 15.35 Ba Tiếng Anh 12 THPT Chuyên ĐHSP
50 Lưu Ngân Hòa 02/04/2000 67.09.07 Hà Tây Nữ 16.30 Nhì Tiếng Anh 11 THPT Chuyên ĐHSP
51 Nguyễn Thị Minh Trang 01/11/2000 67.09.10 Hà Nội Nữ 15.60 Nhì Tiếng Anh 11 THPT Chuyên ĐHSP
52 Nguyễn Tiến Thành 20/10/2000 67.09.09 Hà Nội Nam 16.90 Nhất Tiếng Anh 11 THPT Chuyên ĐHSP
53 Giang Hải Châu 15/12/1999 67.09.03 Hà Nội Nữ 14.40 K.Khích Tiếng Anh 12 THPT Chuyên ĐHSP
54 Đoàn Phương Anh 28/08/1999 67.09.01 Hà Nội Nữ 13.90 K.Khích Tiếng Anh 12 THPT Chuyên ĐHSP
55 Nguyễn Thành Công 26/01/2000 67.09.04 Hà Nội Nam 15.25 Ba Tiếng Anh 11 THPT Chuyên ĐHSP
56 Ngô Quốc Dũng 08/05/2000 67.09.05 Thái Nguyên Nam 14.85 Ba Tiếng Anh 11 THPT Chuyên ĐHSP
57 Trần Hải Anh 14/05/2000 67.09.02 Hà Nội Nam 16.15 Nhì Tiếng Anh 11 THPT Chuyên ĐHSP


Tra cứu Danh sách HSG Quốc Gia 2017 các tỉnh

STT Đơn vị Giải nhất Giải Nhì Giải Ba Giải KK Tổng Giải
1 An Giang 0 2 2 3 7
2 Bà Rịa – Vũng Tàu 2 9 13 16 40
3 Bắc giang 0 12 26 26 64
4 Bạc Liêu 0 0 1 3 4
5 Bắc Ninh 0 7 22 11 40
6 Bến Tre 0 0 6 10 16
7 Bình Định 0 3 8 21 32
8 Bình Dương 0 1 5 9 15
9 Bình Phước 0 8 18 18 44
10 Bình Thuận 0 0 2 7 9
11 Cà Mau 0 0 3 7 10
12 Cần Thơ 1 2 8 13 24
13 Cao Bằng 0 0 2 4 6
14 Đà Nẵng 1 7 14 13 35
15 Đắk Lắk 0 3 10 12 25
16 Đắk Nông 0 0 3 1 4
17 Điện Biên 0 4 8 10 22
18 Đồng Nai 0 6 17 17 40
19 Đồng Tháp 0 2 4 11 17
20 Gia Lai 0 5 3 8 16
21 Hà Giang 1 0 1 3 5
22 Hà Nam 1 3 15 23 42
23 Hà Nội 11 42 50 43 146
24 Hà Tĩnh 2 22 31 21 76
25 Hải Dương 0 19 31 32 82
26 Hải Phòng 7 20 44 21 92
27 Hậu Giang 0 0 0 4 4
28 Hòa Bình 0 1 17 18 36
29 Hưng Yên 2 9 6 22 39
30 Khánh Hòa 0 0 5 10 15
31 Kiên Giang 0 2 3 9 14
32 Kon Tum 0 1 5 13 19
33 Lai Châu 0 0 3 4 7
34 Lâm Đồng 0 3 12 16 31
35 Lạng Sơn 1 1 4 8 14
36 Lào Cai 0 12 11 15 38
37 Long An 0 0 0 1 1
38 Nam Định 1 19 30 27 77
39 Nghệ An 7 29 30 22 88
40 Ninh Bình 0 10 13 22 45
41 Ninh Thuận 0 0 0 1 1
42 Phú Thọ 2 12 18 21 53
43 Phú Yên 0 1 1 13 15
44 Quảng Bình 2 9 17 8 36
45 Quảng Nam 0 7 12 12 31
46 Quảng Ngãi 0 2 9 9 20
47 Quảng Ninh 3 13 20 23 59
48 Quảng Trị 0 2 6 6 14
49 Sóc Trăng 0 0 1 2 3
50 Sơn La 0 0 6 2 8
51 Tây Ninh 0 0 2 7 9
52 Thái Bình 1 3 16 17 37
53 Thái Nguyên 0 11 16 22 49
54 Thanh Hóa 2 12 19 18 51
55 Thừa Thiên Huế 3 12 20 17 52
56 Tiền Giang 0 0 2 3 5
57 Hồ Chí Minh 2 21 19 20 62
58 Trà Vinh 0 0 0 1 1
59 Tuyên Quang 0 6 10 10 26
60 Vĩnh Long 0 1 2 8 11
61 Vĩnh Phúc 1 33 20 23 77
62 Yên Bái 0 2 4 12 18
63 Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7 28 18 12 65
64 Đại Học Quốc Gia HCM 3 14 22 14 53
65 THPT Chuyên ĐHSP 5 14 26 12 57
66 Trường ĐH Vinh 0 4 8 11 23
67 Trường PT Vùng Cao Việt Bắc 0 2 7 6 15
68 Trung học Thực hành – ĐHSP Hồ Chí Minh 0 0 2 5 7
69 Trường THPT năng khiếu Đại học Tân Tạo 0 0 1 2 3
Tổng cộng 68 473 790 871 2202

Quay lại danh sách


Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi