Đáp án HSG lớp 8 hóa học – Đề số 5


Dưới đây là Đáp án HSG lớp 8 hóa học – Đề số 5 là đề thi của huyện Thanh Oai, TP hà Nội niên khóa 2015 – 2016, thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Dưới đây là Đáp án HSG lớp 8 hóa học - Đề số 5 là đề thi của huyện Thanh Oai, TP hà Nội niên khóa 2015 - 2016, thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Dưới đây là nội dung Đáp án HSG lớp 8 hóa học – Đề số 5

 

dap-an-hsg-mon-hoa-lop-8-huyen-thanh-oai-de-so-5

Ghi chú :

        – HDC chỉ là một cách giải. HS có thể giải theo cách khác, giám khảo căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để cho điểm.

        – Điểm các phần, các câu không làm tròn. Điểm toàn bài là tổng điểm của các câu thành phần.

–  Trong quá trình giải bài nếu có lời giải hay hoặc đáp án khác, có thể email : [email protected] , chúng tôi sẽ biên tập để đưa lên làm tham khảo thêm


Tải đáp án

Xem đề thi

Các đề thi khác

Đề số 1 Đề số 2 Đề số 3 Đề số 4 Đề số 5
Đề số 6 Đề số 7 Đề số 8 Đề số 9 Đề số 10
Đề số 11 Đề số 12 Đề số 13 Đề số 14 Đề số 15
Đề số 16 Đề số 17 Đề số 18 Đề số 19 Đề số 20
Đề số 21 Đề số 22 Đề số 23 Đề số 24 Đề số 25
Đề số 26 Đề số 27 Đề số 28 Đề số 29 Đề số 30
Đề số 31 Đề số 32 Đề số 33 Đề số 34 Đề số 35
Đề số 36 Đề số 37 Đề số 38 Đề số 39 Đề số 40
Đề số 41 Đề số 42 Đề số 43 Đề số 44 Đề số 45
Đề số 46 Đề số 47 Đề số 48 Đề số 49 Đề số 50
Đề số 51 Đề số 52 Đề số 53 Đề số 54 Đề số 55
Đề số 56 Đề số 57 Đề số 58 Đề số 59 Đề số 60

Min Tồ


Phản hồi

Phản hồi