Đề thi HSG lớp 12 Sóc Trăng 2015-2016 Lý – Ngày thi thứ hai


Đề thi HSG lớp 12 Sóc Trăng 2015-2016 Lý – Ngày thi thứ hai là một trong các đề thi để lựa chọn các học sinh giỏi thường niên của Sở GD&ĐT Tỉnh Sóc Trăng dành cho khối học sinh lớp 12 niên khóa 2015-2016. Đề thi với thời gian làm bài cho mỗi thí sinh là 180 phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG lớp 12 Sóc Trăng 2015-2016 Lý - Ngày thi thứ hai là một trong các đề thi để lựa chọn các học sinh giỏi thường niên của Sở GD&ĐT Tỉnh Sóc Trăng dành cho khối học sinh lớp 12 niên khóa 2015-2016. Đề thi với thời gian làm bài cho mỗi thí sinh là 180 phút, không kể thời gian giao đề.


Dưới đây là chi tiết Đề thi HSG lớp 12 Sóc Trăng 2015-2016 Lý – Ngày thi thứ hai


de-thi-hsg-lop12-soc-trang-2015-2016-ly-ngay-2


Tải đề : Tại đây

Xem lại : Ngày thứ 1

Quay Lại


Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi