Đề thi tuyển sinh lớp 6 Tiếng Anh – Đề 1


Đề thi tuyển sinh lớp 6 Tiếng Anh – Đề 1 là một trong các đề thi dùng để tuyển chọn các học sinh lớp 6 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang học sinh kết thúc tiểu học niên khóa 2013-2014. Mỗi học sinh có thời gian 60 phút đề làm bài, không kể thời gian giao đề

Đề thi tuyển sinh lớp 6 Tiếng Anh - Đề 1 là một trong các đề thi dùng để tuyển chọn các học sinh lớp 6 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang học sinh kết thúc tiểu học niên khóa 2013-2014. Mỗi học sinh có thời gian 60 phút đề làm bài, không kể thời gian giao đề


 

Chi tiết Đề thi tuyển sinh lớp 6 Tiếng Anh – Đề 1

de-thi-tuyen-sinh-lop-6-anh-de-so-1

Tải đề : Tại đây

Xem đáp án : Tại đây


 

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi