Danh sách trường THPT tại Bắc Giang


Danh sách trường THPT tại Bắc Giang cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường THPT với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Bắc Giang quản lý. Danh sách các trường THPT tại Bắc Giang có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tếDanh sách trường THPT tại Bắc Giang cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường THPT với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Bắc Giang quản lý. Danh sách các trường THPT tại Bắc Giang có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế


Chi tiết Danh sách trường THPT tại Bắc Giang:

STT Tên Quận Huyện Tên trường Địa chỉ Liên hệ
1 Thành phố Bắc Giang THPT Ngô Sĩ Liên P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang
2 Thành phố Bắc Giang THPT Chuyên Bắc Giang P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang
3 Thành phố Bắc Giang THPT Thái Thuận P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang
4 Thành phố Bắc Giang PTTH Dân lập Nguyên Hồng P. Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang
5 Thành phố Bắc Giang PTTH Dân lập Hồ Tùng Mậu Xã Đa Mai, Tp. Bắc Giang
6 Thành phố Bắc Giang PT DTNT tỉnh Bắc Giang P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang
7 Thành phố Bắc Giang THPT Giáp Hải Xã Tân Mỹ-Tp.Bắc Giang
8 Thành phố Bắc Giang Tiểu học, THCS, THPT Thu Hương P. Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang
9 Huyện Yên Thế THPT Yên Thế TTr. Cầu Gồ, H.Yên Thế
10 Huyện Yên Thế THPT Bố Hạ Xã Bố Hạ, H.Yên Thế
11 Huyện Yên Thế THPT Mỏ Trạng Xã Tam Tiến, H.Yên Thế
12 Huyện Lục Ngạn THPT Lục Ngạn số 4 Xã Tân Sơn, H.Lục Ngạn
13 Huyện Lục Ngạn THPT Lục Ngạn số 3 Xã Phượng Sơn, H.Lục Ngạn
14 Huyện Lục Ngạn THPT Lục Ngạn số 2 Xã Tân Hoa, H.Lục Ngạn
15 Huyện Lục Ngạn PT DTNT H.Lục Ngạn Xã Kiên Thành, H.Lục Ngạn
16 Huyện Lục Ngạn THPT Bán công H.Lục Ngạn TTr. Chũ, H.Lục Ngạn
17 Huyện Lục Ngạn THPT Lục Ngạn số 1 TTr. Chũ, H.Lục Ngạn
18 Huyện Sơn Động THPT Sơn Động số 1 Xã An Lập, H.Sơn Động
19 Huyện Sơn Động PT DTNT H.Sơn Động TTr. An Châu, H.Sơn Động
20 Huyện Sơn Động THPT Sơn Động số 2 Xã Cẩm Đàn, H.Sơn Động
21 Huyện Sơn Động THPT Sơn Động số 3 TTr. Thanh Sơn, H.Sơn Động
22 Huyện Lục Nam THPT Lục Nam TTr. Đồi Ngô, H.Lục Nam
23 Huyện Lục Nam THPT Thanh Lâm Xã Thanh Lâm, H.Lục Nam
24 Huyện Lục Nam THPT tư thục Thanh Hồ Xã Thanh Lâm, H.Lục Nam
25 Huyện Lục Nam PTTH dân lập Đồi Ngô Xã Tiên Hưng H.Lục Nam
26 Huyện Lục Nam THPT Phương Sơn Xã Phương Sơn, H.Lục Nam
27 Huyện Lục Nam THPT Tứ Sơn Xã Trường Sơn, H.Lục Nam
28 Huyện Lục Nam THPT Tân Yên số 1 TTr Cao Thượng, H.Tân Yên
29 Huyện Lục Nam THPT Đồi Ngô Xã Tiên Hưng H.Lục Nam
30 Huyện Lục Nam THPT Cẩm Lý Xã Cẩm Lý, H.Lục Nam
31 Huyện Tân Yên PTTH dân lập Tân Yên TTr. Cao Thượng, H.Tân Yên
32 Huyện Tân Yên THPT Hoàng Hoa Thám TTr. Cao Thượng, H.Tân Yên
33 Huyện Tân Yên THPT Nhã Nam TTr. Nhã Nam, H.Tân Yên
34 Huyện Tân Yên THPT Tân Yên số 2 Xã Lam Cốt, H.Tân Yên
35 Huyện Hiệp Hòa THCS và THPT Hiệp Hòa Xã Đức Thắng, H.Hiệp Hòa
36 Huyện Hiệp Hòa THPT Hiệp Hòa số 4 Xã Hoàng An, H.Hiệp Hòa
37 Huyện Hiệp Hòa THPT Hiệp Hòa số 5 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa
38 Huyện Hiệp Hòa THPT dân lập Hiệp Hòa 1 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa
39 Huyện Hiệp Hòa THPT Dân lập số 2 Hiệp Hòa Xã Hương Lâm, H. Hiệp Hòa
40 Huyện Hiệp Hòa THPT Hiệp Hòa số 1 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa
41 Huyện Hiệp Hòa THPT Hiệp Hòa số 2 Xã Bắc Lý, H.Hiệp Hòa
42 Huyện Hiệp Hòa THPT Hiệp Hòa số 3 Xã Hùng Sơn, H.Hiệp Hòa
43 Huyện Lạng Giang THPT Dân Lập Phi Mô Xã Phi Mô, H.Lạng Giang
44 Huyện Lạng Giang THPT Dân lập Thái Đào Xã Thái Đào, H.Lạng Giang
45 Huyện Lạng Giang THPT Lạng Giang số 3 Xã Mỹ Hà, H.Lạng Giang
46 Huyện Lạng Giang THPT Lạng Giang số 2 Xã Tân Thịnh, H.Lạng Giang
47 Huyện Lạng Giang THPT Lạng Giang số 1 Xã Yên Mỹ, H Lạng Giang
48 Huyện Việt Yên THPT Việt Yên số 1 TTr. Bích Động, H.Việt Yên
49 Huyện Việt Yên THPT Việt Yên số 2 Xã Tự Lạn, H.Việt Yên
50 Huyện Việt Yên THPT Lý Thường Kiệt Xã Tiên Sơn, H. Việt Yên
51 Huyện Việt Yên TH, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Quảng Minh, H.Việt Yên
52 Huyện Yên Dũng THPT Dân lập Yên Dũng Xã Tiền Phong, H.Yên Dũng
53 Huyện Yên Dũng THPT Yên Dũng số 3 Xã Cảnh Thuỵ, H.Yên Dũng
54 Huyện Yên Dũng THPT Quang Trung Xã Cảnh Thụy, H.Yên Dũng
55 Huyện Yên Dũng THPT tư thục Thái Sơn Xã Quỳnh Sơn, H.Yên Dũng
56 Huyện Yên Dũng THPT Yên Dũng số 1 Xã Nham Sơn, H.Yên Dũng
57 Huyện Yên Dũng THPT dân lập Quang Trung Xã Cảnh Thuỵ, H.Yên Dũng
58 Huyện Yên Dũng THPT Yên Dũng số 2 Xã Tân An, H.Yên Dũng


Phản hồi

Phản hồi