Danh sách trường THPT tại Điện Biên


Danh sách trường THPT tại Điện Biên cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường THPT với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Điện Biên quản lý. Danh sách các trường THPT tại Điện Biên có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tếDanh sách trường THPT tại Điện Biên cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường THPT với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Điện Biên quản lý. Danh sách các trường THPT tại Điện Biên có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế


Chi tiết Danh sách trường THPT tại Điện Biên:

STT Tên Quận Huyện Tên trường Địa chỉ Liên hệ
1 Thành phố Điện Biên Phủ THPT DTNT tỉnh Điện Biên Phố 10, Phường Tân Thanh-Thành phố Điên Biên Phủ
2 Thành phố Điện Biên Phủ THPT Phan Đình Giót Phố 16, Phường Him Lam-Thành phố Điên Biên Phủ
3 Thành phố Điện Biên Phủ THPT Chuyên Lê Quý Đôn Phố 32, Mường Thanh Thành phố Điên Biên Phủ
4 Thành phố Điện Biên Phủ THPT thành phố Điện Biên Phủ Phố 7, Phường Mường Thanh, Thành phố Điên Biên Phủ
5 Thị xã Mường Lay THPT thị xã Mường Lay Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
6 Huyện Điện Biên THPT huyện Điện Biên Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
7 Huyện Điện Biên THPT DTNT huyện Điện Biên Phường Nam Thanh- T.P Điện Biên Phủ
8 Huyện Điện Biên THPT Thanh Chăn Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
9 Huyện Điện Biên THPT Mường Nhà Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
10 Huyện Điện Biên THPT Nà Tấu Xã Nà Tấu, huyện Điện Biên
11 Huyện Điện Biên THPT Thanh Nưa Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
12 Huyện Tuần Giáo THPT DTNT huyện Tuần Giáo Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
13 Huyện Tuần Giáo THPT Mùn Chung Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
14 Huyện Tuần Giáo THPT Tuần Giáo Khối 2A, Huyện Tuần Giáo
15 Huyện Mường Chà THPT Mường Chà Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
16 Huyện Mường Chà THPT DTNT huyện Mường Chà Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
17 Huyện Tủa Chùa THPT Tả Sìn Thàng Xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa
18 Huyện Tủa Chùa THPT DTNT huyện Tủa Chùa Khu Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
19 Huyện Tủa Chùa THPT Tủa Chùa Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
20 Huyện Điện Biên Đông THPT DTNT huyện Điện Biên Đông Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông
21 Huyện Điện Biên Đông THPT Mường Luân Xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông
22 Huyện Điện Biên Đông THPT Trần Can Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông
23 Huyện Mường Nhé THPT Mường Nhé Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé
24 Huyện Mường Nhé THPT DTNT huyện Mường Nhé Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé
25 Huyện Mường ảng THPT Búng Lao Xã Búng Lao, huyện Mường ảng
26 Huyện Mường ảng THPT DTNT huyện Mường Ảng Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
27 Huyện Mường ảng THPT Mường Ảng Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
28 Huyện Nậm Pồ THPT Chà Cang Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ


Phản hồi

Phản hồi