Danh sách trường THPT tại Hà Giang


Danh sách trường THPT tại Hà Giang cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường THPT với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Hà Giang quản lý. Danh sách các trường THPT tại Hà Giang có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tếDanh sách trường THPT tại Hà Giang cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường THPT với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Hà Giang quản lý. Danh sách các trường THPT tại Hà Giang có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế


Chi tiết Danh sách trường THPT tại Hà Giang:

STT Tên Quận Huyện Tên trường Địa chỉ Liên hệ
1 Thành phố Hà Giang PTDT Nội trú THPT tỉnh Hà Giang P.Minh Khai, TP Hà Giang
2 Thành phố Hà Giang THPT Ngọc Hà Xã Ngọc Đường, TP Hà Giang
3 Thành phố Hà Giang THPT Lê Hồng Phong P.Minh Khai, TP Hà Giang
4 Thành phố Hà Giang PTDT Nội trú tỉnh P.Minh Khai, TP Hà Giang
5 Thành phố Hà Giang THPT Chuyên P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
6 Huyện Đồng Văn THPT Đồng Văn TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn
7 Huyện Mèo Vạc THPT Mèo Vạc TT. Mèo Vạc, H. Mèo Vạc
8 Huyện Yên Minh THPT Yên Minh TT. Yên Minh, H.Yên minh
9 Huyện Yên Minh PTDT Nội trú THCS&THPT Yên Minh TT Yên Minh, H. Yên Minh
10 Huyện Yên Minh THPT Mậu Duệ Xã Mậu Duệ, H. Yên Minh
11 Huyện Yên Minh PT DTNT cấp 2-3 Yên Minh TT Yên Minh, H. Yên Minh
12 Huyện Quản Bạ THPT Quyết Tiến Xã Quyết Tiến, H. Quản Bạ
13 Huyện Quản Bạ THPT Quản Bạ TT. Tam Sơn, H.Quản Bạ
14 Huyện Vị Xuyên THCS&THPT Phương Tiến Xã Phương Tiến, H. Vị Xuyên
15 Huyện Vị Xuyên THCS&THPT Tùng Bá Xã Tùng Bá, H. Vị Xuyên
16 Huyện Vị Xuyên THCS và THPT Linh Hồ Xã Linh Hồ, H. Vị Xuyên
17 Huyện Vị Xuyên PT Cấp 2-3 Phương Tiến Xã Phương Tiến, H. Vị Xuyên
18 Huyện Vị Xuyên THPT Việt Lâm TT. Việt Lâm, H.Vị Xuyên
19 Huyện Vị Xuyên THPT Vị Xuyên TT. Vị Xuyên, H.Vị Xuyên
20 Huyện Bắc Mê THPT Bắc Mê TT. Yên Phú, H.Bắc Mê
21 Huyện Bắc Mê THCS và THPT Minh Ngọc Xã Minh Ngọc, H. Bắc Mê
22 Huyện Hoàng Su Phì THPT Hoàng Su Phì TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su Phì
23 Huyện Hoàng Su Phì THCS&THPT Thông Nguyên Xã Thông Nguyên, H. Hoàng Su Phì
24 Huyện Hoàng Su Phì THPT Thông Nguyên Xã Thông Nguyên, H. Hoàng Su Phì
25 Huyện Xín Mần THCS&THPT Xín Mần Xã Xín Mần, H. Xín Mần
26 Huyện Xín Mần THCS và THPT Nà Chì Xã Nà Chì, H. Xín Mần
27 Huyện Xín Mần THPT Xín Mần TT. Cốc Pài, H Xín Mần
28 Huyện Bắc Quang THPT Tân Quang Xã Tân Quang, H. Bắc quang
29 Huyện Bắc Quang THPT Liên Hiệp Xã Liên Hiệp, H. Bắc quang
30 Huyện Bắc Quang THPT Hùng An Xã Hùng An, H. Bắc Quang
31 Huyện Bắc Quang THPT Việt Vinh TT. Việt Quang, H. Bắc Quang
32 Huyện Bắc Quang PT DTNT cấp 2-3 Bắc Quang TT Việt Quang, H. Bắc Quang
33 Huyện Bắc Quang THPT Đồng Yên Xã Đồng Yên, H. Bắc Quang
34 Huyện Bắc Quang THPT Kim Ngọc Xã Kim Ngọc, H. Bắc Quang
35 Huyện Bắc Quang PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Quang TT Việt Quang, H. Bắc Quang
36 Huyện Quang Bình THPT Quang Bình TT. Yên Bình – H. Quang Bình
37 Huyện Quang Bình THPT Xuân Giang Xã Xuân Giang, H.Quang Bình


Phản hồi

Phản hồi