Danh sách trường THPT tại Sơn La


Danh sách trường THPT tại Sơn La cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường THPT với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Sơn La quản lý. Danh sách các trường THPT tại Sơn La có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tếDanh sách trường THPT tại Sơn La cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường THPT với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Sơn La quản lý. Danh sách các trường THPT tại Sơn La có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế


Chi tiết Danh sách trường THPT tại Sơn La:

STT Tên Quận Huyện Tên trường Địa chỉ Liên hệ
1 Thành phố Sơn La THPT Chiềng Sinh Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
2 Thành phố Sơn La PTDT Nội trú tỉnh Xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
3 Thành phố Sơn La THPT Nguyễn Du Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
4 Thành phố Sơn La TH, THCS & THPT Chu Văn An Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
5 Thành phố Sơn La THPT Tô Hiệu Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
6 Thành phố Sơn La THPT Chuyên Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
7 Huyện Quỳnh Nhai THPT Mường Giôn Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
8 Huyện Quỳnh Nhai THPT Quỳnh Nhai Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
9 Huyện Mường La THPT Mường Bú Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
10 Huyện Mường La THPT Mường La Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
11 Huyện Thuận Châu THPT Co Mạ Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
12 Huyện Thuận Châu THPT Thuận Châu Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
13 Huyện Thuận Châu THPT Bình Thuận Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
14 Huyện Thuận Châu THPT Tông Lệnh Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
15 Huyện Bắc Yên THPT Bắc Yên Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La
16 Huyện Phù Yên THPT Tân Lang Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
17 Huyện Phù Yên THPT Gia Phù Thị tứ Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
18 Huyện Phù Yên THPT Phù Yên Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
19 Huyện Mai Sơn THPT Chu Văn Thịnh Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
20 Huyện Mai Sơn THPT Cò Nòi Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
21 Huyện Mai Sơn THPT Mai Sơn Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
22 Huyện Yên Châu THPT Yên Châu Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
23 Huyện Yên Châu THPT Phiêng Khoài Xã Phiêng Khoài – Huyện Yên Châu
24 Huyện Sông Mã THPT Sông Mã Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La
25 Huyện Sông Mã THPT Chiềng Khương Xã Chiềng Khương – Huyện Sông Mã
26 Huyện Sông Mã THPT Mường Lầm Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La
27 Huyện Mộc Châu THPT Thảo Nguyên Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
28 Huyện Mộc Châu THPT Mộc Lỵ Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
29 Huyện Mộc Châu THPT Tân Lập Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
30 Huyện Mộc Châu THPT Chiềng Sơn Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
31 Huyện Sốp Cộp THPT Sốp Cộp Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
32 Huyện Vân Hồ THPT Vân Hồ Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La
33 Huyện Vân Hồ THPT Mộc Hạ Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La


Phản hồi

Phản hồi