Đề thi HSG lớp 9 Quảng Nam 2013-2014 Hóa học


Đề thi HSG lớp 9 Quảng Nam 2013-2014 Hóa học là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Quảng Nam đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2013-2014 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho mỗi thí sinh là 180 phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG lớp 9 Quảng Nam 2013-2014 Hóa học là một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Quảng Nam đưa ra nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2013-2014 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho mỗi thí sinh là 180 phút, không kể thời gian giao đề.


Dưới đây là chi tiết Đề thi HSG lớp 9 Quảng Nam 2013-2014 Hóa học

de-thi-hsg-lop9-quang-nam-2013-2014-hoa
Tải đề : Tại đây

Quay Lại


Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi