Trường THPT chuyên Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn


Trường THPT chuyên Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn là một trường trung học phổ thông công lập của tỉnh Bắc Kạn. Là trường THPT Chuyên duy nhất của tỉnh Bắc Kạn thành lập năm 2003, tuyển chọn và đào tạo học sinh năng khiếu cấp Trung học phổ thông các môn văn hóa, ngoại ngữ trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn.

Trường THPT chuyên Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn là một trường trung học phổ thông công lập của tỉnh Bắc Kạn. Là trường THPT Chuyên duy nhất của tỉnh Bắc Kạn thành lập năm 2003, tuyển chọn và đào tạo học sinh năng khiếu cấp Trung học phổ thông các môn văn hóa, ngoại ngữ trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn.

Trường THPT Chuyên Bắc Kạn được thành lập theo quyết định số 1448/QĐ – UB ngày 28/7/2003 của UBND tỉnh Bắc Kạn , với mục tiêu là trường với mục tiêu là trường “trung tâm chất lượng cao, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” của tỉnh.


 
Danh sách hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn

  1. Nguyễn Thanh Hồng

E-mail: [email protected]

Danh sách đề thi  thử đại học Trường THPT chuyên Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn

Năm Kỳ thi
2017 Đề thi thử PTTH Quốc gia 2017 – Lần 2 Toán Vật lý Hóa học Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD
2017 Đề thi thử PTTH Quốc gia 2017 – Lần 1 Toán Vật lý Hóa học Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD

Danh sách đề thi  lớp 10 Trường THPT chuyên Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn

Niên khóa Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn
2017-2018 Toán chung
Toán chuyên
Hóa Sinh Sử Địa Văn chung
Văn chuyên
Tin Anh chung
Anh chuyên
Anh khác
2016-2017 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2015-2016 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2014-2015 Toán chung
Toán chuyên
Hóa Sinh Sử Địa Văn chung
Văn chuyên
Tin Anh chung
Anh chuyên
Anh khác
2013-2014 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2012-2013 Toán chung
Toán chuyên
Hóa Sinh Sử Địa Văn chung
Văn Chuyên
Tin Anh chung
Anh chuyên
Anh khác
2011-2012 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2010-2011 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh

 
Liên Hệ Trường THPT chuyên Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 11b Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện Thoại: 0281.3875.394
Website:  chưa có

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi