Trường THPT Chuyên Bắc Giang – Bắc giang


       Trường THPT Chuyên Bắc Giang – Bắc giang là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Bắc giang. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc GiaTrường THPT Chuyên Bắc Giang - Bắc giang là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Bắc giang. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc Gia


Giới thiệu Trường THPT Chuyên Bắc Giang – Bắc giang

– Ngày 26/08/1991, Trường phổ thông trung học năng khiếu Hà Bắc được thành lập.

– Năm 1997, tỉnh Hà Bắc chia tách địa giới hành chính thành tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, trường được đổi tên thành Trường phổ thông năng khiếu Ngô Sỹ Liên, Bắc Giang.

– 18/11/2004, trường được mang tên Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang đến ngày nay.

Khi thành lập, trường chỉ có 8 lớp chuyên với 3 môn chuyên là Chuyên Toán, Chuyên Lý và Chuyên Nga, 150 học sinh và 22 cán bộ giáo viên.


Trường THPT Chuyên Bắc Giang – Bắc giang – Danh sách hiệu trưởng

– Nhà giáo ưu tú Cao Ngọc Thành

– Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Hiền (nay là Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang)

– Thạc sĩ Bạch Đăng Khoa

– Thạc sĩ Hồ Thị Lân


Trường THPT Chuyên Bắc Giang – Bắc giang – Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10

Niên khóa Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn
2017-2018 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2016-2017 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2015-2016 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2014-2015 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2013-2014 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2012-2013 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh

Thành Tích Trường THPT Chuyên Bắc Giang – Bắc giang


Học Sinh tiêu biểu Trường THPT Chuyên Bắc Giang – Bắc giang


Liên hệ Trường THPT Chuyên Bắc Giang – Bắc giang

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang

Website: http://thptchuyen.bacgiang.edu.vn


Trường THPT Chuyên Bắc Giang – Bắc giang – Danh sách HSG Quốc Gia

Năm 2017


STT Họ Tên Ngày Sinh SBD Nơi Sinh Giới tính Điểm thi Giải Môn Lớp
1 Vương Đình Ân 11/10/2000 03.01.01 Bắc Giang Nam 23.50 Nhì Toán 11
2 Thân Minh Duy 3/9/1999 03.01.03 Bắc Giang Nam 21.00 Ba Toán 12
3 Nguyễn Thành Lâm 10/5/1999 03.01.05 Bắc Giang Nam 16.50 K.Khích Toán 12
4 Hoàng Thị Hằng 2/14/1999 03.02.04 Bắc Giang Nữ 32.25 Nhì Vật lí 12
5 Thân Quốc Đạt 15/12/1999 03.02.02 Bắc Giang Nam 26.60 Ba Vật lí 12
6 Ngô Văn Giang 5/12/1999 03.02.03 Bắc Giang Nam 30.90 Nhì Vật lí 12
7 Bùi Huy Hoàng 7/25/1999 03.02.05 Bắc Giang Nam 21.85 K.Khích Vật lí 12
8 Hoàng Kim Tuấn 6/15/2000 03.02.10 Bắc Giang Nam 27.55 Ba Vật lí 11
9 Bùi Tiến Đạt 27/11/2000 03.02.01 Bắc Giang Nam 28.60 Ba Vật lí 11
10 Nguyễn Đăng Nam 7/25/2000 03.02.08 Bắc Giang Nam 20.35 K.Khích Vật lí 11
11 Nguyễn Hữu Trọng Minh 24/12/2000 03.02.07 Bắc Giang Nam 26.60 Ba Vật lí 11
12 Lương Ngọc Sơn 7/19/2000 03.02.09 Bắc Giang Nam 23.45 K.Khích Vật lí 11
13 Nguyễn Trung Nghĩa 29/11/1999 03.03.04 Bắc Giang Nam 29.30 Nhì Hoá học 12
14 Hà Thành Thuận 2/13/1999 03.03.08 Bắc Giang Nam 27.25 Nhì Hoá học 12
15 Trần Minh Đức 7/10/1999 03.03.02 Bắc Giang Nam 22.25 Ba Hoá học 12
16 Nguyễn Văn Quân 8/6/2000 03.03.06 Bắc Giang Nam 18.80 K.Khích Hoá học 11
17 Trần Thu Thủy 8/7/1999 03.03.09 Bắc Giang Nữ 24.30 Ba Hoá học 12
18 Nguyễn Duy Thắng 3/5/2000 03.03.07 Bắc Giang Nam 20.55 K.Khích Hoá học 11
19 Bùi Văn Kha 8/30/1999 03.04.04 Bắc Giang Nam 25.85 Ba Sinh học 12
20 Tiêu Thị Tú 6/11/1999 03.04.07 Bắc Giang Nữ 24.20 K.Khích Sinh học 12
21 Bùi Công Tuyền 25/10/1999 03.04.06 Thái Bình Nam 27.45 Ba Sinh học 12
22 Ngô Thị Hải Yến 12/5/2000 03.04.08 Bắc Giang Nữ 23.75 K.Khích Sinh học 11
23 Trương Ngọc Giang 2/28/1999 03.05.02 Bắc Giang Nam 26.40 Nhì Tin học 12
24 Nguyễn Hồng Thủy 9/17/2000 03.05.07 Bắc Giang Nữ 11.80 K.Khích Tin học 11
25 Đào Thu Hương 26/11/2000 03.05.05 Bắc Giang Nữ 18.75 Ba Tin học 11
26 Giáp Thị Thúy Vân 8/22/1999 03.05.08 Bắc Giang Nữ 12.60 K.Khích Tin học 12
27 Nguyễn Trung Hải 9/29/2000 03.05.03 Bắc Giang Nam 13.85 K.Khích Tin học 11
28 Nghiêm Tuấn Cường 23/10/2000 03.05.01 Bắc Giang Nam 12.35 K.Khích Tin học 11
29 Nguyễn Thị Thanh Hải 4/4/2000 03.06.04 Bắc Giang Nữ 13.50 Ba Ngữ văn 11
30 Lương Minh Anh 5/11/1999 03.06.01 Bắc Giang Nữ 13.50 Ba Ngữ văn 12
31 Nguyễn Thị Huệ 21/12/1999 03.06.05 Bắc Giang Nữ 15.00 Nhì Ngữ văn 12
32 Đỗ Thị Thu 11/7/2000 03.06.08 Bắc Giang Nữ 12.50 K.Khích Ngữ văn 11
33 Phạm Thị Tuyến 2/18/2000 03.06.09 Bắc Giang Nữ 13.50 Ba Ngữ văn 11
34 Tạ Thị Thu Uyên 9/18/1999 03.06.10 Bắc Giang Nữ 14.00 Ba Ngữ văn 12
35 Nguyễn Ngọc Tú Anh 2/15/1999 03.06.02 Bắc Giang Nữ 14.00 Ba Ngữ văn 12
36 La Thị Việt Hà 1/24/1999 03.06.03 Bắc Giang Nữ 13.50 Ba Ngữ văn 12
37 Thân Thị Mai Linh 9/24/2000 03.06.06 Bắc Giang Nữ 14.00 Ba Ngữ văn 11
38 Nguyễn Thu Thảo 1/1/2000 03.06.07 Bắc Giang Nữ 13.50 Ba Ngữ văn 11
39 Chu Thúy Hiền 1/11/2000 03.07.02 Bắc Giang Nữ 15.00 Nhì Lịch sử 11
40 Dương Thu Hương 7/12/1999 03.07.04 Bắc Giang Nữ 14.50 Ba Lịch sử 12
41 Phạm Khánh Linh 9/2/1999 03.07.07 Bắc Giang Nữ 14.50 Ba Lịch sử 12
42 Đào Thị Thiên Lý 5/25/1999 03.07.08 Bắc Giang Nữ 14.50 Ba Lịch sử 12
43 Nguyễn Thị Thùy Linh 1/7/2000 03.07.06 Bắc Giang Nữ 15.50 Nhì Lịch sử 11
44 Lưu Thị Ngọc Linh 4/10/2000 03.07.05 Bắc Giang Nữ 14.75 Nhì Lịch sử 11
45 Nguyễn Tuấn Hùng 3/22/1999 03.07.03 Bắc Giang Nam 16.75 Nhì Lịch sử 12
46 Đỗ Phương Anh 9/21/2000 03.07.01 Bắc Giang Nữ 16.00 Nhì Lịch sử 11
47 Ninh Thị Xuân 31/10/1999 03.08.08 Bắc Giang Nữ 13.75 K.Khích Địa lí 12
48 Nguyễn Huyền Trang 7/26/1999 03.08.06 Bắc Giang Nữ 13.75 K.Khích Địa lí 12
49 Lương Thị Thoan 9/6/1999 03.08.05 Bắc Giang Nữ 13.75 K.Khích Địa lí 12
50 Giáp Thị Hồng Anh 2/8/1999 03.08.01 Bắc Giang Nữ 13.75 K.Khích Địa lí 12
51 Nguyễn Thị Bích Ngọc 5/11/1999 03.08.03 Bắc Giang Nữ 13.75 K.Khích Địa lí 12
52 Hà Thị Thanh Hương 8/5/2000 03.08.02 Bắc Giang Nữ 15.00 Ba Địa lí 11
53 Nguyễn Ngân Hà 18/11/1999 03.09.02 Hà Nội Nữ 15.05 Ba Tiếng Anh 12
54 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/11/1999 03.09.05 Bắc Giang Nữ 14.45 K.Khích Tiếng Anh 12
55 Vũ Thanh Tùng 1/27/1999 03.09.06 Bắc Giang Nam 14.75 Ba Tiếng Anh 12
56 Nguyễn Thị Ngọc Giao 3/27/1999 03.09.01 Bắc Giang Nữ 13.95 K.Khích Tiếng Anh 12
57 Trương Chí Kiên 28/11/2000 03.09.04 Bắc Giang Nam 15.05 Ba Tiếng Anh 11
58 Phạm Thị Huyền 24/10/1999 03.09.03 Bắc Giang Nữ 13.90 K.Khích Tiếng Anh 12
59 Nguyễn Thị Minh Tâm 10/9/1999 03.11.06 Bắc Giang Nữ 15.25 Ba Tiếng Pháp 12
60 Đỗ Thành Nam 4/12/2000 03.11.03 TP. Hồ Chí Minh Nam 15.15 K.Khích Tiếng Pháp 11
61 Nguyễn Thị Phương Lan 5/21/1999 03.11.02 Bắc Giang Nữ 14.48 K.Khích Tiếng Pháp 12
62 Tống Thị Thắm 2/4/1999 03.12.06 Bắc Giang Nữ 14.75 K.Khích Tiếng Trung 12
63 Nguyễn Thị Hồng Thao 3/22/1999 03.12.05 Bắc Giang Nữ 14.75 K.Khích Tiếng Trung 12
64 Đoàn Thị Loan 15/12/1999 03.12.03 Bắc Giang Nữ 15.00 K.Khích Tiếng Trung 12


Quay lại danh sách

Tham Khảo các trường THPT Chuyên khác

STT Trường Đơn vị Chi tiết
1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bà Rịa – Vũng Tàu xem
2 Trường THPT Chuyên Bắc Giang Bắc giang xem
3 Trường THPT Chuyên Bạc Liêu Bạc Liêu xem
4 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh xem
5 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định xem
6 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Bình Dương xem
7 Trường THPT Chuyên Bình Long Bình Phước xem
8 Trường THPT Chuyên Quang Trung Bình Phước xem
9 Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận xem
10 Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Cà Mau xem
11 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ xem
12 Trường THPT Chuyên Cao Bằng Cao Bằng xem
13 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng xem
14 Trường THPT Chuyên KHTN – ĐHKHTN Đại Học Quốc Gia Hà Nội xem
15 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ Đại Học Quốc Gia Hà Nội xem
16 Trường THPT Phổ thông Năng khiếu Đại Học Quốc Gia HCM xem
17 Trường THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội xem
18 Trường THPT năng khiếu Đại học Tân Tạo xem
19 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk xem
20 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Đắk Nông xem
21 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên xem
22 Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu Đồng Tháp xem
23 Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp xem
24 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai xem
25 Trường THPT Chuyên Hà Giang Hà Giang xem
26 Trường THPT Chuyên Biên Hòa Hà Nam xem
27 Trường THPT Chu Văn An Hà Nội xem
28 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam Hà Nội xem
29 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội xem
30 Trường THPT Sơn Tây Hà Nội xem
31 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh xem
32 Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương xem
33 Trường THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng xem
34 Trường THPT Chuyên Vị Thanh Hậu Giang xem
35 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Hồ Chí Minh xem
36 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Hồ Chí Minh xem
37 Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình xem
38 Trường THPT Chuyên Hưng Yên Hưng Yên xem
39 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa xem
40 Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang xem
41 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum xem
42 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu xem
43 Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Lâm Đồng xem
44 Trường THPT Chuyên Thăng Long Lâm Đồng xem
45 Trường THPT Chuyên Chu Văn An Lạng Sơn xem
46 Trường THPT Chuyên Lào Cai Lào Cai xem
47 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định xem
48 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An xem
49 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình xem
50 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ xem
51 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên xem
52 Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình xem
53 Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam xem
54 Trường THPT Chuyên Hạ Long Quảng Ninh xem
55 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị xem
56 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Sóc Trăng xem
57 Trường THPT Chuyên Sơn La Sơn La xem
58 Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh xem
59 Trường THPT Chuyên Thái Bình Thái Bình xem
60 Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế Thừa Thiên Huế xem
61 Trường THPT Chuyên Tiền Giang Tiền Giang xem
62 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Trà Vinh xem
63 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Tuyên Quang xem
64 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long xem
65 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc xem
66 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái xem

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :

+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.

+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào [email protected] để chúng tôi có thể đăng tải lại.

Trân thành cảm ơn


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi