Trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh


       Trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Bắc Ninh. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc GiaTrường THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Bắc Ninh. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc Gia


Giới thiệu Trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh

      Trường THPT chuyên Bắc Ninh tiền thân là PTNK Bắc Ninh, bao gồm 3 cấp học: 1,2,3, được thành lập từ năm 1993 theo quyết định của UBND Tỉnh Hà Bắc. Đến tháng 5 năm 1995 khối cấp 3 đước tách ra thành trường  PTTH Năng Khiếu Hàn Thuyên, và đến tháng 5 năm 2003, trường được đổi tên thành THPT chuyên Bắc Ninh.

      Năm đầu thành lập trường chỉ có 3 lớp 10 với 12 cán bộ quản lí và giáo viên THPT. Đến nay nhà trường có quy mô đào tạo 31 lớp với 9 môn chuyên (Toán,Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh) và 02 lớp cận chuyên gồm 857 học sinh. Hội đồng nhà trường có 110 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1 Tiến sỹ và trên 50 Thạc sỹ.


Trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh – Danh sách hiệu trưởng

1. NGUT Thầy Ngô Văn Quýnh 1993-2000

2.Thầy Trịnh Khôi 2000-2013

3.Thầy Nguyễn Văn Tân 2014-2016

4.Thầy Nguyễn Nho Hòa 2016 – đến nay


Trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh – Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10

Niên khóa Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn
2017-2018 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2016-2017 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2015-2016 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2014-2015 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2013-2014 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2012-2013 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh

Trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh – Thành Tích

Trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh – Học Sinh Tiêu Biểu

1. Lê Hoài Nam – HC Bạc Olympic Hóa học lần thứ 34 tại Hà Lan năm 2002

2. Nguyễn Văn Quý – HC Đồng Olympic Toán học quốc tế tại Hà Lan năm 2011

3. Trần Đình Hiếu – HC Bạc Olympic Hóa học lần thứ …. tại Azacbaijan năm 2015

4. Nguyễn Anh Cương – Chuyên Lý 2003-2006 tham gia thi Vật Lý Châu Á – Thái Bình Dương

5. Vương Linh Nhâm – Chuyên Lý 2007-2010 – tham gia thi Vật Lý Châu Á – Thái Bình Dương

6. Hồ Thị Quế Chi giải Khuyến khích UPU quốc tế 2007-2008

Liên hệ Trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh

Địa chỉ:Khu Hồ Ngọc Lân 4, Phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223 822 304

Website: http://thptchuyenbacninh.bacninh.edu.vn

Email: [email protected]


Trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh – Danh sách HSG Quốc Gia

Năm 2017


STT Họ Tên Ngày Sinh SBD Nơi Sinh Giới tính Điểm thi Giải Môn Lớp
1 Lê Long Vũ 12/9/2000 06.01.06 Bắc Giang Nam 19.00 Ba Toán 11
2 Nguyễn Thanh Hiếu 6/1/1999 06.01.01 Bắc Ninh Nam 20.50 Ba Toán 12
3 Ngô Trường Giang 6/27/2000 06.02.01 Bắc Ninh Nam 25.60 Ba Vật lí 11
4 Nguyễn Quang Huy 7/11/2000 06.02.02 Bắc Ninh Nam 19.45 K.Khích Vật lí 11
5 Mẫn Bá Hữu 7/7/1999 06.02.03 Bắc Ninh Nam 32.15 Nhì Vật lí 12
6 Trần Thế Luật 2/26/1999 06.02.05 Hà Nội Nam 24.95 Ba Vật lí 12
7 Nguyễn Phương Thảo 21/10/1999 06.02.06 Bắc Ninh Nam 34.70 Nhì Vật lí 12
8 Nguyễn Thị Vân Anh 8/19/1999 06.03.01 Bắc Ninh Nữ 26.80 Nhì Hoá học 12
9 Nguyễn Thạc Hữu Dân 11/2/2000 06.03.02 Bắc Ninh Nam 27.30 Nhì Hoá học 11
10 Nguyễn Mạnh Đức 8/16/1999 06.03.03 Bắc Ninh Nam 24.40 Ba Hoá học 12
11 Nguyễn Thị Thu Hằng 2/22/2000 06.03.04 Bắc Ninh Nữ 20.45 K.Khích Hoá học 11
12 Phạm Trọng Hòa 6/18/1999 06.03.05 Bắc Ninh Nam 22.95 Ba Hoá học 12
13 Phù Thị Phương 11/3/2000 06.03.07 Bắc Ninh Nữ 19.25 K.Khích Hoá học 11
14 Nguyễn Đức Sơn 6/15/1999 06.03.08 Bắc Ninh Nam 23.70 Ba Hoá học 12
15 Nguyễn Duy Thái 8/3/1999 06.03.10 Bắc Ninh Nam 25.00 Ba Hoá học 12
16 Nguyễn Kim Thành 12/5/2000 06.03.09 Bắc Ninh Nam 19.10 K.Khích Hoá học 11
17 Cao Phan Mạnh 1/6/1999 06.04.02 Bắc Ninh Nam 26.30 Ba Sinh học 12
18 Bùi Minh Thanh 9/21/1999 06.04.05 Bắc Ninh Nam 28.80 Nhì Sinh học 12
19 Lương Thị Thu Thảo 29/10/2000 06.04.07 Bắc Ninh Nữ 27.80 Ba Sinh học 11
20 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/6/1999 06.04.08 Bắc Ninh Nữ 22.55 K.Khích Sinh học 12
21 Nguyễn Thị Phương Đông 1/7/1999 06.05.04 Bắc Ninh Nữ 16.30 Ba Tin học 12
22 Nguyễn Huy Khôi 10/4/1999 06.05.05 Bắc Giang Nam 22.25 Nhì Tin học 12
23 Nguyễn Quang Vinh 24/12/2000 06.05.08 Bắc Ninh Nam 13.48 K.Khích Tin học 11
24 Chu Thị Hạnh 9/20/2000 06.06.01 Bắc Ninh Nữ 13.50 Ba Ngữ văn 11
25 Ngô Thị Hoa Lê 11/3/1999 06.06.02 Bắc Ninh Nữ 13.50 Ba Ngữ văn 12
26 Nguyễn Thị Trà Mi 9/29/2000 06.06.04 Bắc Ninh Nữ 12.50 K.Khích Ngữ văn 11
27 Đặng Thị Thanh Tuyền 7/29/1999 06.06.05 Bắc Ninh Nữ 13.00 K.Khích Ngữ văn 12
28 Đoàn Hoàng Yến 1/29/1999 06.06.06 Bắc Ninh Nữ 15.00 Nhì Ngữ văn 12
29 Nguyễn Thị Hương 14/10/1999 06.07.02 Bắc Ninh Nữ 14.00 Ba Lịch sử 12
30 Nguyễn Thị Nga 3/10/2000 06.07.03 Bắc Ninh Nữ 12.75 K.Khích Lịch sử 11
31 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1/19/1999 06.07.04 Bắc Ninh Nữ 14.25 Ba Lịch sử 12
32 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/10/1999 06.07.05 Bắc Ninh Nữ 13.00 K.Khích Lịch sử 12
33 Hoàng Thị Vân 2/19/1999 06.07.06 Bắc Ninh Nữ 14.00 Ba Lịch sử 12
34 Nguyễn Thị Ngọc ánh 2/7/1999 06.08.01 Bắc Ninh Nữ 15.50 Ba Địa lí 12
35 Đào Thị Tú Linh 8/4/1999 06.08.02 Bắc Ninh Nữ 14.50 Ba Địa lí 12
36 Phạm Thị Thanh Tuyền 1/21/2000 06.08.07 Bắc Ninh Nữ 13.50 K.Khích Địa lí 11
37 Chu Đức Anh 5/2/1999 06.09.01 Bắc Ninh Nam 15.00 Ba Tiếng Anh 12
38 Nguyễn Giang Sơn 11/8/2000 06.09.04 Bắc Ninh Nam 15.10 Ba Tiếng Anh 11
39 Đào Ngọc Phương Uyên 25/11/2000 06.09.06 Bắc Ninh Nữ 14.60 Ba Tiếng Anh 11


Quay lại danh sách

Tham Khảo các trường THPT Chuyên khác

STT Trường Đơn vị Chi tiết
1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bà Rịa – Vũng Tàu xem
2 Trường THPT Chuyên Bắc Giang Bắc giang xem
3 Trường THPT Chuyên Bạc Liêu Bạc Liêu xem
4 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh xem
5 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định xem
6 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Bình Dương xem
7 Trường THPT Chuyên Bình Long Bình Phước xem
8 Trường THPT Chuyên Quang Trung Bình Phước xem
9 Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận xem
10 Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Cà Mau xem
11 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ xem
12 Trường THPT Chuyên Cao Bằng Cao Bằng xem
13 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng xem
14 Trường THPT Chuyên KHTN – ĐHKHTN Đại Học Quốc Gia Hà Nội xem
15 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ Đại Học Quốc Gia Hà Nội xem
16 Trường THPT Phổ thông Năng khiếu Đại Học Quốc Gia HCM xem
17 Trường THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội xem
18 Trường THPT năng khiếu Đại học Tân Tạo xem
19 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk xem
20 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Đắk Nông xem
21 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên xem
22 Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu Đồng Tháp xem
23 Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp xem
24 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai xem
25 Trường THPT Chuyên Hà Giang Hà Giang xem
26 Trường THPT Chuyên Biên Hòa Hà Nam xem
27 Trường THPT Chu Văn An Hà Nội xem
28 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam Hà Nội xem
29 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội xem
30 Trường THPT Sơn Tây Hà Nội xem
31 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh xem
32 Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương xem
33 Trường THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng xem
34 Trường THPT Chuyên Vị Thanh Hậu Giang xem
35 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Hồ Chí Minh xem
36 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Hồ Chí Minh xem
37 Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình xem
38 Trường THPT Chuyên Hưng Yên Hưng Yên xem
39 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa xem
40 Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang xem
41 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum xem
42 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu xem
43 Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Lâm Đồng xem
44 Trường THPT Chuyên Thăng Long Lâm Đồng xem
45 Trường THPT Chuyên Chu Văn An Lạng Sơn xem
46 Trường THPT Chuyên Lào Cai Lào Cai xem
47 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định xem
48 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An xem
49 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình xem
50 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ xem
51 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên xem
52 Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình xem
53 Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam xem
54 Trường THPT Chuyên Hạ Long Quảng Ninh xem
55 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị xem
56 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Sóc Trăng xem
57 Trường THPT Chuyên Sơn La Sơn La xem
58 Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh xem
59 Trường THPT Chuyên Thái Bình Thái Bình xem
60 Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế Thừa Thiên Huế xem
61 Trường THPT Chuyên Tiền Giang Tiền Giang xem
62 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Trà Vinh xem
63 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Tuyên Quang xem
64 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long xem
65 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc xem
66 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái xem

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :

+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.

+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào [email protected] để chúng tôi có thể đăng tải lại.

Trân thành cảm ơn


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi