Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội


Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Hà Nội. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc GiaTrường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam - Hà Nội là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Hà Nội. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc Gia


Giới thiệu Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội


Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội – Danh sách hiệu trưởng


Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội – Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10

Niên khóa Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn
2017-2018 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2016-2017 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2015-2016 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2014-2015 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2013-2014 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2012-2013 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh

Liên hệ Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội


Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội – Danh sách HSG Quốc Gia

Năm 2017


STT Họ Tên Ngày Sinh SBD Nơi Sinh Giới tính Điểm thi Giải Môn Lớp
1 Hoàng Tùng 7/16/2000 24.01.12 Hà Nội Nam 18.50 Ba Toán 11
2 Nguyễn Đăng Khôi 8/14/2000 24.01.07 Hà Nội Nam 27.50 Nhất Toán 11
3 Mai Thiên An 7/20/2000 24.01.01 Hà Nội Nam 18.00 Ba Toán 11
4 Ngô Thế Anh Khoa 12/7/1999 24.01.06 Hà Nội Nam 15.50 K.Khích Toán 12
5 Nguyễn Hoàng Tùng Lâm 8/28/2001 24.01.08 Hà Nội Nam 27.50 Nhất Toán 10
6 Mai Đặng Quân Anh 10/11/1999 24.01.02 Hà Tây Nam 24.00 Nhì Toán 12
7 Phạm Nam Khánh 3/26/2000 24.01.05 Hà Nội Nam 30.00 Nhất Toán 11
8 Nguyễn Trung Hiếu 2/10/1999 24.01.04 Hà Tây Nam 18.50 Ba Toán 12
9 Lê Minh Việt 10/8/2000 24.02.18 Hà Nội Nam 20.55 K.Khích Vật lí 11
10 Trần Đức Huy 10/6/2000 24.02.10 Hà Nội Nam 36.70 Nhất Vật lí 11
11 Nguyễn Thu Hiệu 3/17/1999 24.02.08 Hà Nội Nam 19.40 K.Khích Vật lí 12
12 Đinh Anh Dũng 14/10/1999 24.02.03 Hà Nội Nam 34.10 Nhì Vật lí 12
13 Bùi Tú Hà 13/12/1999 24.02.05 Hà Nội Nữ 27.80 Ba Vật lí 12
14 Nguyến Đình Hữu Đức 11/1/2000 24.02.04 Hà Nội Nam 20.45 K.Khích Vật lí 11
15 Trần Sơn Tùng 28/12/2000 24.02.17 Hà Nội Nam 27.45 Ba Vật lí 11
16 Nguyễn Tiến Nhân 12/4/2000 24.02.13 Hà Nội Nam 23.30 K.Khích Vật lí 11
17 Lê Việt Hoàng 19/11/1999 24.02.09 Hà Nội Nam 23.20 K.Khích Vật lí 12
18 Nguyễn Đình Bách 3/25/2000 24.02.01 Hà Nội Nam 31.95 Nhì Vật lí 12
19 Nguyễn Bằng Thanh Lâm 8/6/1999 24.03.08 Hà Nội Nam 33.95 Nhất Hoá học 12
20 Vũ Vân Nga 2/8/1999 24.03.12 Hà Nội Nữ 31.35 Nhất Hoá học 12
21 Đỗ Thành Trung 10/11/2000 24.03.13 Hà Nội Nam 25.30 Ba Hoá học 11
22 Nguyễn Thị Khánh Vân 13/12/2000 24.03.15 Hà Tây Nữ 28.30 Nhì Hoá học 11
23 Đỗ Hoàng Duy 24/12/2000 24.03.03 Hà Nội Nam 29.05 Nhì Hoá học 11
24 Vũ Dương Anh Minh 11/9/2000 24.03.11 Hà Nội Nam 28.55 Nhì Hoá học 11
25 Bùi Thanh Hồng Giang 5/31/2000 24.03.04 Hà Nội Nữ 21.30 K.Khích Hoá học 11
26 Hà Duy Tùng 10/7/2000 24.03.14 Hà Nội Nam 31.70 Nhất Hoá học 11
27 Trương Quang Hà 6/8/2000 24.03.05 Hà Nội Nam 29.15 Nhì Hoá học 11
28 Nguyễn Danh Tùng Dương 1/4/2000 24.04.04 Hà Nội Nam 27.65 Ba Sinh học 11
29 Chu Thị Minh Phương 6/23/2000 24.04.17 Hà Nội Nữ 29.40 Nhì Sinh học 11
30 Bùi Quang Duy 4/28/1999 24.04.03 Hà Nội Nam 27.15 Ba Sinh học 12
31 Nguyễn Hoàng Long 11/9/2000 24.04.11 Hà Nội Nam 25.00 Ba Sinh học 11
32 Nguyễn Thị Mỹ Nhi 10/12/2000 24.04.15 Hà Nội Nữ 23.95 K.Khích Sinh học 11
33 Đinh Phương Anh 5/20/2000 24.04.01 Hà Nội Nữ 24.80 K.Khích Sinh học 11
34 Đinh Quang Minh 7/13/2000 24.04.13 Hà Nội Nam 27.50 Ba Sinh học 11
35 Nguyễn Thành Trung 8/11/2000 24.04.18 Hà Nội Nam 24.20 K.Khích Sinh học 11
36 Đinh Hải Lương 29/12/2000 24.04.12 Hà Nội Nữ 22.25 K.Khích Sinh học 11
37 Nguyễn Minh Tuấn 8/27/2000 24.05.13 Thanh Hóa Nam 26.80 Nhì Tin học 11
38 Lê Minh Hải Phong 1/28/1999 24.05.09 Hà Nội Nam 29.40 Nhì Tin học 12
39 Nguyễn Minh Tân 2/8/2000 24.05.11 Hà Nội Nam 23.10 Nhì Tin học 11
40 Trần Trung Kiên 1/3/2000 24.05.05 Hà Nội Nam 15.08 K.Khích Tin học 11
41 Trần Thủy Lực 5/12/1999 24.05.06 Hà Nội Nam 19.00 Ba Tin học 12
42 Phùng Trọng Hoàng 13/12/1999 24.05.03 Hà Nội Nam 21.40 Nhì Tin học 12
43 Hoàng Ngọc Bích 8/19/2000 24.06.05 Hà Nội Nữ 13.50 Ba Ngữ văn 11
44 Nguyễn Bội Minh Hà 6/11/2000 24.06.06 Hà Nội Nữ 13.50 Ba Ngữ văn 11
45 Lưu Thu Hương 22/11/1999 24.07.05 Hà Nội Nữ 15.75 Nhì Lịch sử 12
46 Nguyễn Lê Phương Anh 29/11/1999 24.07.02 Hà Nội Nữ 15.75 Nhì Lịch sử 12
47 Nguyễn Yến Trang 5/31/2000 24.08.09 Hà Nội Nữ 14.75 Ba Địa lí 11
48 Nguyễn Lê Hương Thảo 8/16/1999 24.08.07 Hà Nội Nữ 14.50 Ba Địa lí 12
49 Nguyễn Bích Ngọc 1/5/1999 24.08.05 Hà Nội Nữ 17.00 Nhì Địa lí 12
50 Nguyễn Quỳnh Dương 7/14/2000 24.08.01 Hà Nội Nữ 13.00 K.Khích Địa lí 11
51 Nguyễn Khánh Vi 7/14/2000 24.08.11 Hà Nội Nữ 16.00 Nhì Địa lí 11
52 Phạm Phương Hà 24/10/1999 24.08.03 Hà Nội Nữ 14.50 Ba Địa lí 12
53 Hoàng Ngọc Trâm 8/16/2000 24.08.10 Hà Nội Nữ 14.50 Ba Địa lí 11
54 Nguyễn Hà My 7/8/2000 24.08.04 Hà Nội Nữ 13.50 K.Khích Địa lí 11
55 Lê Mạnh Linh 9/19/2000 24.09.08 Hà Nội Nam 16.40 Nhì Tiếng Anh 11
56 Vũ Hoàng Trung 7/21/1998 24.09.19 Hà Nội Nam 14.70 Ba Tiếng Anh 12
57 Lê Hoàng Nam 11/11/1999 24.09.12 Hà Nội Nam 15.25 Ba Tiếng Anh 12
58 Trần Khánh Linh 19/10/2000 24.09.09 Hà Nội Nữ 14.75 Ba Tiếng Anh 11
59 Nguyễn Minh Hương 11/2/1999 24.09.05 Hà Nội Nữ 15.95 Nhì Tiếng Anh 12
60 Võ Thu Giang 29/11/2000 24.09.02 Hà Nội Nữ 15.85 Nhì Tiếng Anh 11
61 Vương Nguyễn Thùy Linh 5/6/2000 24.09.10 Hà Nội Nữ 14.50 Ba Tiếng Anh 11
62 Lê Minh Thủy 1/11/1999 24.09.15 Hà Nội Nữ 16.25 Nhì Tiếng Anh 12
63 Nguyễn Hà Uyên 1/16/2000 24.09.20 Hà Nội Nữ 15.80 Nhì Tiếng Anh 11
64 Lê Minh Trang 6/9/1999 24.09.18 Hà Nội Nữ 15.55 Nhì Tiếng Anh 12
65 Nguyễn Hà Thu 5/23/1999 24.09.14 Hà Nội Nữ 15.15 Ba Tiếng Anh 12
66 Nguyễn Đình Tôn Nữ 1/8/1999 24.09.13 Hà Nội Nữ 16.65 Nhất Tiếng Anh 12
67 Phạm Đức Kiên 2/24/1998 24.09.07 Hà Nội Nam 17.20 Nhất Tiếng Anh 12
68 Hồ Hiền Trang 5/21/2000 24.09.17 Hà Nội Nữ 14.90 Ba Tiếng Anh 11
69 Nguyễn Hoàng Như Anh 8/1/1999 24.09.01 Hà Nội Nữ 16.30 Nhì Tiếng Anh 12
70 Nguyễn Tuệ Thy 8/21/1999 24.09.16 Hà Nội Nữ 15.40 Ba Tiếng Anh 12
71 Nguyễn Hoàng Hưng 4/28/1999 24.09.04 Hà Nội Nam 14.75 Ba Tiếng Anh 12
72 Trần Nam Khánh 8/24/1999 24.09.06 Hà Nội Nam 15.15 Ba Tiếng Anh 12
73 Nguyễn Lê Thùy Dương 3/19/1999 24.10.03 Hà Nội Nữ 17.60 Nhì Tiếng Nga 12
74 Nguyễn Quỳnh Mai 11/9/1999 24.10.08 Hà Nội Nữ 16.90 Ba Tiếng Nga 12
75 Kiều Thị Ngọc Linh 8/15/1998 24.10.07 Hà Nội Nữ 17.80 Nhì Tiếng Nga 12
76 Nguyễn Minh Châu 3/26/2000 24.11.02 Hà Nội Nữ 15.63 Ba Tiếng Pháp 11
77 Trần Nguyễn Ngọc Mai 20/10/2000 24.11.09 Hà Nội Nữ 14.80 K.Khích Tiếng Pháp 11
78 Bùi Minh Hằng 8/12/2000 24.11.06 Hà Nội Nữ 15.60 Ba Tiếng Pháp 11
79 Tô Quỳnh Anh 5/25/1999 24.11.01 Hà Nội Nữ 15.60 Ba Tiếng Pháp 12
80 Trần Triệu Hà Khánh 9/10/2000 24.11.07 Hà Nội Nữ 17.70 Nhất Tiếng Pháp 11
81 Lương Thị Thu Vân 9/15/1999 24.11.15 Hà Nội Nữ 15.90 Nhì Tiếng Pháp 12
82 Nguyễn Hồng Phúc 7/24/2000 24.11.10 Hà Nội Nam 15.85 Nhì Tiếng Pháp 11
83 Võ Thu Trang 23/10/1999 24.11.13 Hà Nội Nữ 15.68 Ba Tiếng Pháp 12
84 Đỗ Anh Trung 7/15/2000 24.11.14 Hà Nội Nam 17.00 Nhì Tiếng Pháp 11
85 Ngô Ngân Hà 1/16/2000 24.11.05 Thái Nguyên Nữ 15.70 Ba Tiếng Pháp 11
86 Phạm Linh Giang 3/3/1999 24.11.04 Hà Nội Nữ 15.30 Ba Tiếng Pháp 12
87 Trần Quỳnh Anh 2/11/1999 24.12.03 Thái Bình Nữ 14.55 K.Khích Tiếng Trung 12
88 Nguyễn Đức Trung 7/3/1999 24.12.06 Hà Nội Nam 14.60 K.Khích Tiếng Trung 12
89 Lâm Hân Dĩnh 7/5/1999 24.12.04 Hà Nội Nữ 16.30 Nhì Tiếng Trung 12Quay lại danh sách

Tham Khảo các trường THPT Chuyên khác

STT Trường Đơn vị Chi tiết
1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bà Rịa – Vũng Tàu xem
2 Trường THPT Chuyên Bắc Giang Bắc giang xem
3 Trường THPT Chuyên Bạc Liêu Bạc Liêu xem
4 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh xem
5 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định xem
6 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Bình Dương xem
7 Trường THPT Chuyên Bình Long Bình Phước xem
8 Trường THPT Chuyên Quang Trung Bình Phước xem
9 Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận xem
10 Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Cà Mau xem
11 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ xem
12 Trường THPT Chuyên Cao Bằng Cao Bằng xem
13 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng xem
14 Trường THPT Chuyên KHTN – ĐHKHTN Đại Học Quốc Gia Hà Nội xem
15 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ Đại Học Quốc Gia Hà Nội xem
16 Trường THPT Phổ thông Năng khiếu Đại Học Quốc Gia HCM xem
17 Trường THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội xem
18 Trường THPT năng khiếu Đại học Tân Tạo xem
19 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk xem
20 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Đắk Nông xem
21 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên xem
22 Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu Đồng Tháp xem
23 Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp xem
24 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai xem
25 Trường THPT Chuyên Hà Giang Hà Giang xem
26 Trường THPT Chuyên Biên Hòa Hà Nam xem
27 Trường THPT Chu Văn An Hà Nội xem
28 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam Hà Nội xem
29 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội xem
30 Trường THPT Sơn Tây Hà Nội xem
31 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh xem
32 Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương xem
33 Trường THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng xem
34 Trường THPT Chuyên Vị Thanh Hậu Giang xem
35 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Hồ Chí Minh xem
36 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Hồ Chí Minh xem
37 Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình xem
38 Trường THPT Chuyên Hưng Yên Hưng Yên xem
39 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa xem
40 Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang xem
41 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum xem
42 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu xem
43 Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Lâm Đồng xem
44 Trường THPT Chuyên Thăng Long Lâm Đồng xem
45 Trường THPT Chuyên Chu Văn An Lạng Sơn xem
46 Trường THPT Chuyên Lào Cai Lào Cai xem
47 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định xem
48 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An xem
49 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình xem
50 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ xem
51 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên xem
52 Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình xem
53 Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam xem
54 Trường THPT Chuyên Hạ Long Quảng Ninh xem
55 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị xem
56 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Sóc Trăng xem
57 Trường THPT Chuyên Sơn La Sơn La xem
58 Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh xem
59 Trường THPT Chuyên Thái Bình Thái Bình xem
60 Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế Thừa Thiên Huế xem
61 Trường THPT Chuyên Tiền Giang Tiền Giang xem
62 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Trà Vinh xem
63 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Tuyên Quang xem
64 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long xem
65 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc xem
66 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái xem

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :

+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.

+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào [email protected] để chúng tôi có thể đăng tải lại.

Trân thành cảm ơn


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi