Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương


Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Hải Dương. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc GiaTrường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Hải Dương. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc Gia


Giới thiệu Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương


Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – Danh sách hiệu trưởng


Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10

Niên khóa Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn
2017-2018 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2016-2017 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2015-2016 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2014-2015 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2013-2014 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2012-2013 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh

Liên hệ Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương


Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – Danh sách HSG Quốc Gia

Năm 2017


STT Họ Tên Ngày Sinh SBD Nơi Sinh Giới tính Điểm thi Giải Môn Lớp
1 Phạm Hải Châu 17-09-1999 26.01.02 Hải Dương Nam 15.00 K.Khích Toán 12
2 Nguyễn Tiến Dũng 07-02-1999 26.01.03 Hải Dương Nam 18.50 Ba Toán 12
3 Nguyễn Tuấn Hiệp 19-07-1999 26.01.06 Hải Dương Nam 23.50 Nhì Toán 12
4 Nguyễn Minh Hiếu 07-09-1999 26.01.05 Hải Dương Nam 16.00 K.Khích Toán 12
5 Trương Minh Quang 02-11-1999 26.01.07 Hải Dương Nam 17.00 K.Khích Toán 12
6 Đào Minh Quân 10-10-1999 26.01.08 Hải Dương Nam 22.50 Nhì Toán 12
7 Nguyễn Anh Tuấn 30-07-1999 26.01.10 Hải Dương Nam 19.50 Ba Toán 12
8 Nguyễn Trọng Bình 27-02-2000 26.01.01 Hải Dương Nam 16.00 K.Khích Toán 11
9 Nguyễn Quang Đức 02-01-2000 26.01.04 Hải Dương Nam 20.50 Ba Toán 11
10 Nguyễn Đình Sơn 17-01-2000 26.01.09 Hải Dương Nam 14.00 K.Khích Toán 11
11 Vũ Quang Huy 21-08-1999 26.02.03 Hải Dương Nam 25.45 Ba Vật lí 12
12 Vũ Đức Thảo 01-01-1999 26.02.04 Hải Dương Nam 22.85 K.Khích Vật lí 12
13 Đoàn Văn Thắng 02-02-1999 26.02.05 Hải Dương Nam 19.35 K.Khích Vật lí 12
14 Trần Bùi Thu Thủy 06-12-1999 26.02.06 Hải Dương Nữ 22.80 K.Khích Vật lí 12
15 Phạm Thị Thu Trang 05-04-1999 26.02.07 Hải Dương Nữ 21.85 K.Khích Vật lí 12
16 Phạm Ngọc Lam Trường 19-01-1999 26.02.08 Hải Dương Nam 24.50 Ba Vật lí 12
17 Bùi Việt Anh 12-12-2000 26.02.01 Hải Dương Nam 20.05 K.Khích Vật lí 11
18 Ngô Việt Cường 09-07-2000 26.02.02 Hải Dương Nam 21.85 K.Khích Vật lí 11
19 Nguyễn Thị Hạnh 26-06-1999 26.03.02 Hải Dương Nữ 25.55 Nhì Hoá học 12
20 Nguyễn Phúc Lộc 06-05-1999 26.03.03 Hải Dương Nam 18.65 K.Khích Hoá học 12
21 Nguyễn Anh Minh 15-10-1999 26.03.05 Hải Dương Nam 26.15 Nhì Hoá học 12
22 Đồng Việt Thắng 26-01-1999 26.03.07 Hải Dương Nam 23.70 Ba Hoá học 12
23 Đỗ Kiều Trang 13-09-1999 26.03.08 Hải Dương Nữ 20.05 K.Khích Hoá học 12
24 Nguyễn Chí Tâm 29-01-2000 26.03.06 Hải Dương Nam 22.75 Ba Hoá học 11
25 Nguyễn Nguyên Xuân Vũ 01-08-2000 26.03.10 Hải Dương Nam 18.30 K.Khích Hoá học 11
26 Lê Thị Ngọc Khánh 20-09-1999 26.04.03 Hải Dương Nữ 25.80 Ba Sinh học 12
27 Nguyễn Thị Ngọc 06-04-1999 26.04.05 Hải Dương Nữ 25.05 Ba Sinh học 12
28 Nguyễn Văn Quang 04-11-1999 26.04.08 Hải Dương Nam 25.45 Ba Sinh học 12
29 Tăng Xuân Tài 09-04-1999 26.04.09 Hải Dương Nam 26.65 Ba Sinh học 12
30 Phạm Văn Thắng 14-05-1999 26.04.10 Hải Dương Nam 22.60 K.Khích Sinh học 12
31 Hoàng Văn Đông 07-04-2000 26.04.01 Hải Dương Nam 28.80 Nhì Sinh học 11
32 Nguyễn Thị Nhi 11-03-2000 26.04.06 Hải Dương Nữ 25.30 Ba Sinh học 11
33 Dương Thị Thu Phương 03-07-2000 26.04.07 Hải Dương Nữ 24.65 K.Khích Sinh học 11
34 Lê Mai An 03-04-1999 26.05.01 Hải Dương Nữ 22.10 Nhì Tin học 12
35 Phạm Quang Anh 25-12-1999 26.05.02 Hải Dương Nam 18.95 Ba Tin học 12
36 Trần Quang Anh 28-04-1999 26.05.03 Hải Dương Nam 11.68 K.Khích Tin học 12
37 Nguyễn Thị Ngọc Lan 25-08-1999 26.05.08 Hải Dương Nữ 25.80 Nhì Tin học 12
38 Nguyễn Mai Phương 10-01-1999 26.05.10 Hải Dương Nữ 28.50 Nhì Tin học 12
39 Chu Hải Dương 11-01-2000 26.05.04 Bắc Giang Nam 13.35 K.Khích Tin học 11
40 Hoàng Văn Nguyên 01-01-2000 26.05.09 Hải Dương Nam 16.68 Ba Tin học 11
41 Trần Minh Hằng 10-08-1999 26.06.04 Hải Dương Nữ 13.50 Ba Ngữ văn 12
42 Phạm Mai Hương 16-05-1999 26.06.06 Hải Dương Nữ 13.50 Ba Ngữ văn 12
43 Phí Thị Thùy Linh 20-01-1999 26.06.07 Hải Dương Nữ 14.00 Ba Ngữ văn 12
44 Lưu Phương Thảo 12-12-1999 26.06.08 Hải Dương Nữ 13.50 Ba Ngữ văn 12
45 Đinh Nguyệt Hà 29-10-2000 26.06.02 Hải Dương Nữ 14.00 Ba Ngữ văn 11
46 Nguyễn Hoàng Hiệp 03-02-2000 26.06.05 Hải Dương Nam 15.00 Nhì Ngữ văn 11
47 Hoàng Văn Đoàn 16-12-1999 26.07.02 Hải Dương Nam 14.25 Ba Lịch sử 12
48 Đồng Tâm Hảo 29-03-1999 26.07.04 Hải Dương Nữ 16.00 Nhì Lịch sử 12
49 Vương Thị Hoa 01-11-1999 26.07.06 Hải Dương Nữ 14.00 Ba Lịch sử 12
50 Phạm Phương Linh 12-10-1999 26.07.07 Hải Dương Nữ 13.50 K.Khích Lịch sử 12
51 Nguyễn Thị Kim Ngân 02-01-1999 26.07.08 Hải Dương Nữ 13.00 K.Khích Lịch sử 12
52 Đặng Thị Thanh Tâm 04-06-1999 26.07.09 Hải Dương Nữ 14.50 Ba Lịch sử 12
53 Dương Trung Hải 11-09-2000 26.07.03 Hải Dương Nam 13.50 K.Khích Lịch sử 11
54 Đặng Thị Hằng 25-03-2000 26.07.05 Hải Dương Nữ 14.50 Ba Lịch sử 11
55 Nguyễn Trọng Tấn 14-09-2000 26.07.10 Liên bang Nga Nam 13.50 K.Khích Lịch sử 11
56 Đinh Thị Quỳnh Anh 30-04-1999 26.08.02 Hải Dương Nữ 16.25 Nhì Địa lí 12
57 Đặng Việt Anh 10-05-1999 26.08.01 Hải Dương Nam 16.00 Nhì Địa lí 12
58 Phan Thùy Dương 06-12-1999 26.08.03 Hải Dương Nữ 17.00 Nhì Địa lí 12
59 Đào Đình Anh Đức 15-03-1999 26.08.04 Hải Dương Nam 16.25 Nhì Địa lí 12
60 Nguyễn Thị Thanh Hiền 04-06-1999 26.08.05 Hải Dương Nữ 17.00 Nhì Địa lí 12
61 Phạm Sỹ Hoàng 05-03-1999 26.08.07 Hải Dương Nam 16.00 Nhì Địa lí 12
62 Hoàng Phi Hùng 28-04-1999 26.08.08 Hải Dương Nam 14.50 Ba Địa lí 12
63 Đinh Thế Long 07-09-1999 26.08.09 Hải Dương Nam 14.50 Ba Địa lí 12
64 Đinh Hữu Hoàng 28-06-2000 26.08.06 Hải Dương Nam 14.50 Ba Địa lí 11
65 Nguyễn Minh Trang 13-12-2000 26.08.10 Hải Dương Nữ 14.00 K.Khích Địa lí 11
66 Phạm Quang Hưng 27-10-1999 26.09.03 Hải Dương Nam 15.45 Ba Tiếng Anh 12
67 Nguyễn Trọng Nam 24-10-1999 26.09.04 Hải Dương Nam 14.05 K.Khích Tiếng Anh 12
68 Nguyễn Diễm Quỳnh 09-05-1999 26.09.05 Hải Dương Nữ 14.45 K.Khích Tiếng Anh 12
69 Đặng Thế Sơn 24-04-1999 26.09.06 Hải Dương Nam 14.95 Ba Tiếng Anh 12
70 Nguyễn Thị Thanh Tâm 27-04-1999 26.09.07 Hải Dương Nữ 15.50 Ba Tiếng Anh 12
71 Hà Thu Trang 29-04-1999 26.09.08 Hải Dương Nữ 15.25 Ba Tiếng Anh 12
72 Nguyễn Hồng Anh 06-09-2000 26.09.01 Hải Dương Nữ 13.65 K.Khích Tiếng Anh 11
73 Đặng Thị Mai Anh 13-05-1999 26.10.01 Hải Dương Nữ 15.70 K.Khích Tiếng Nga 12
74 Nguyễn Thu Hà 24-05-1999 26.10.02 Hải Dương Nữ 16.55 Ba Tiếng Nga 12
75 Đỗ Hồng Huyền 14-04-1999 26.10.03 Hải Dương Nữ 18.15 Nhì Tiếng Nga 12
76 Hoàng Phương Linh 14-11-1999 26.10.04 Hải Dương Nữ 18.00 Nhì Tiếng Nga 12
77 Nguyễn Thị Huyền Trang 03-05-2000 26.10.05 Hải Dương Nữ 16.00 K.Khích Tiếng Nga 11
78 Lương Thị Hải Yến 17-06-2000 26.10.06 Hải Dương Nữ 15.85 K.Khích Tiếng Nga 11
79 Phạm Thúy Hằng 07-05-1999 26.11.04 Hải Dương Nữ 14.48 K.Khích Tiếng Pháp 12
80 Nguyễn Thị Mai Hương 10-01-1999 26.11.06 Hải Dương Nữ 14.38 K.Khích Tiếng Pháp 12
81 Vũ Thị Diệu Linh 19-04-1999 26.11.07 Quảng Ninh Nữ 15.90 Nhì Tiếng Pháp 12
82 Nguyễn Thụy Trà My 09-03-1999 26.11.08 Hải Dương Nữ 14.85 K.Khích Tiếng Pháp 12Quay lại danh sách

Tham Khảo các trường THPT Chuyên khác

STT Trường Đơn vị Chi tiết
1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bà Rịa – Vũng Tàu xem
2 Trường THPT Chuyên Bắc Giang Bắc giang xem
3 Trường THPT Chuyên Bạc Liêu Bạc Liêu xem
4 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh xem
5 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định xem
6 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Bình Dương xem
7 Trường THPT Chuyên Bình Long Bình Phước xem
8 Trường THPT Chuyên Quang Trung Bình Phước xem
9 Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận xem
10 Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Cà Mau xem
11 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ xem
12 Trường THPT Chuyên Cao Bằng Cao Bằng xem
13 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng xem
14 Trường THPT Chuyên KHTN – ĐHKHTN Đại Học Quốc Gia Hà Nội xem
15 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ Đại Học Quốc Gia Hà Nội xem
16 Trường THPT Phổ thông Năng khiếu Đại Học Quốc Gia HCM xem
17 Trường THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội xem
18 Trường THPT năng khiếu Đại học Tân Tạo xem
19 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk xem
20 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Đắk Nông xem
21 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên xem
22 Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu Đồng Tháp xem
23 Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp xem
24 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai xem
25 Trường THPT Chuyên Hà Giang Hà Giang xem
26 Trường THPT Chuyên Biên Hòa Hà Nam xem
27 Trường THPT Chu Văn An Hà Nội xem
28 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam Hà Nội xem
29 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội xem
30 Trường THPT Sơn Tây Hà Nội xem
31 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh xem
32 Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương xem
33 Trường THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng xem
34 Trường THPT Chuyên Vị Thanh Hậu Giang xem
35 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Hồ Chí Minh xem
36 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Hồ Chí Minh xem
37 Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình xem
38 Trường THPT Chuyên Hưng Yên Hưng Yên xem
39 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa xem
40 Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang xem
41 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum xem
42 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu xem
43 Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Lâm Đồng xem
44 Trường THPT Chuyên Thăng Long Lâm Đồng xem
45 Trường THPT Chuyên Chu Văn An Lạng Sơn xem
46 Trường THPT Chuyên Lào Cai Lào Cai xem
47 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định xem
48 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An xem
49 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình xem
50 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ xem
51 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên xem
52 Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình xem
53 Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam xem
54 Trường THPT Chuyên Hạ Long Quảng Ninh xem
55 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị xem
56 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Sóc Trăng xem
57 Trường THPT Chuyên Sơn La Sơn La xem
58 Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh xem
59 Trường THPT Chuyên Thái Bình Thái Bình xem
60 Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế Thừa Thiên Huế xem
61 Trường THPT Chuyên Tiền Giang Tiền Giang xem
62 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Trà Vinh xem
63 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Tuyên Quang xem
64 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long xem
65 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc xem
66 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái xem

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :

+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.

+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào [email protected] để chúng tôi có thể đăng tải lại.

Trân thành cảm ơn


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi