Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế


      Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Thừa Thiên Huế. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc GiaTrường THPT Chuyên Quốc Học Huế - Thừa Thiên Huế là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Thừa Thiên Huế. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc Gia


Giới thiệu Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế

      Nơi đây, Chủ Tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà Nước Việt Nam; nhiều nhà Khoa học, Văn hóa, Giáo dục lỗi lạc trong nước và thế giới đã từng giảng dạy và học tập như: Nguyễn Chí Diểu, Hà Huy Tập, Trần Phú, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Quỳnh, Tố Hữu, Đặng Thai Mai, Tạ Quang Bửu, Điềm Phùng Thị, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Khánh Toàn, Xuân Diệu, Huy Cận, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Thương, Đào Duy Anh, Nguyễn Lân, Trần Hoàn,vv…

     Ngày 14 tháng 12 năm 2009, Chủ Tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ký quyết định chuyển Quốc Học – Huế thành trường THPT Chuyên Quốc Học – Huế. Nhà trường đang ra sức tôn tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hoàn chỉnh đội ngũ cán bộ giáo viên nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh toàn diện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

       Những danh hiệu cao quí mà trường Quốc Học-Huế đã được tặng thưởng:

–         Huân chương độc lập hạng nhất (1996 và 2006).

–         Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

     Các truyền thống  đã được giáo viên, học sinh Quốc Học Huế xây dựng và luôn gìn giữ:

–         Truyền thống yêu nước, đấu tranh Cách Mạng

–         Truyền thống dạy tốt, học tốt

–         Truyền thống thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người đồng môn


Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế – Danh sách hiệu trưởng

  • Thầy Nguyễn Phước Bửu Tuấn

Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế – Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10

Niên khóa Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn
2017-2018 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2016-2017 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2015-2016 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2014-2015 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2013-2014 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2012-2013 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh

Liên hệ Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế


Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế – Danh sách HSG Quốc Gia

Năm 2017


STT Họ Tên Ngày Sinh SBD Nơi Sinh Giới tính Điểm thi Giải Môn Lớp
1 Nguyễn Minh Hải 1/7/2000 56.01.06 Quảng Bình Nam 19.00 Ba Toán 11
2 Tống Ngọc Chung 8/25/2000 56.01.01 Quảng Bình Nam 15.50 K.Khích Toán 11
3 Huỳnh Hữu Nhật 2/26/2000 56.01.08 Thừa Thiên Huế Nam 16.00 K.Khích Toán 11
4 Hồ Đắc Thanh CHương 3/28/1999 56.01.02 Thừa Thiên Huế Nam 14.00 K.Khích Toán 12
5 Đoàn Quang Bảo Phúc 1/23/1999 56.02.03 Thừa Thiên Huế Nam 30.50 Nhì Vật lí 12
6 Phan Nhật Tân 2/16/1999 56.02.06 Thừa Thiên Huế Nam 33.55 Nhì Vật lí 12
7 Nguyễn Hải Vỹ 3/8/1999 56.02.08 Quảng Trị Nam 35.30 Nhất Vật lí 12
8 Lê Như Quang 1/13/1999 56.02.04 Thừa Thiên Huế Nam 24.55 Ba Vật lí 12
9 Huỳnh Thiện Tài 11/6/2000 56.02.05 Thừa Thiên Huế Nam 26.60 Ba Vật lí 11
10 Lê Quốc Bảo 3/11/2000 56.02.01 Thừa Thiên Huế Nam 27.90 Ba Vật lí 11
11 Lương Quang Dũng 8/10/2000 56.02.02 Thừa Thiên Huế Nam 21.95 K.Khích Vật lí 11
12 Nguyễn Quốc Cường 3/12/1999 56.03.02 Thừa Thiên Huế Nam 25.70 Nhì Hoá học 12
13 Cao Hữu Minh 7/3/1999 56.03.03 Thừa Thiên Huế Nam 22.15 K.Khích Hoá học 12
14 Võ Ngọc Anh Thư 7/28/1999 56.03.06 Thừa Thiên Huế Nữ 21.75 K.Khích Hoá học 12
15 Lê Kỳ anh 3/7/2000 56.03.01 Thừa Thiên Huế Nam 29.50 Nhì Hoá học 11
16 Trần Đức Nguyên Phúc 2/5/2000 56.03.04 Thừa Thiên Huế Nam 21.50 K.Khích Hoá học 11
17 Trương Đông Hưng 10/11/1999 56.04.04 Thừa Thiên Huế Nam 33.50 Nhất Sinh học 12
18 Phạm Nguyên Tuyên Hoàng 3/9/1999 56.04.03 Thừa Thiên Huế Nam 29.90 Nhì Sinh học 12
19 Trương Trần Giao Linh 2/25/1999 56.04.06 Thừa Thiên Huế Nữ 31.75 Nhì Sinh học 12
20 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu 3/7/1999 56.04.02 Thừa Thiên Huế Nam 27.10 Ba Sinh học 12
21 Nguyễn Văn Minh Khoa 11/1/1999 56.04.05 Thừa Thiên Huế Nam 27.25 Ba Sinh học 12
22 Nguyễn Kiều Oanh 28/10/2000 56.04.07 Thừa Thiên Huế Nữ 25.75 Ba Sinh học 11
23 Nguyễn Vũ Phương Thảo 6/21/2000 56.04.08 Thừa Thiên Huế Nữ 29.60 Nhì Sinh học 11
24 Trần Thị Thanh Xuân 2/7/2000 56.04.10 Thừa Thiên Huế Nữ 25.85 Ba Sinh học 11
25 Hoàng Nguyễn Nhật Trinh 2/12/2000 56.04.09 Thừa Thiên Huế Nữ 27.30 Ba Sinh học 11
26 Hồ Nguyễn Hải Tuấn 11/8/1999 56.05.06 Thừa Thiên Huế Nam 20.95 Ba Tin học 12
27 Đoàn Phú Đức 3/7/2000 56.05.02 Thừa Thiên Huế Nam 16.55 Ba Tin học 11
28 Trần Hưng Quốc Khải 8/25/2000 56.05.04 Thừa Thiên Huế Nam 12.25 K.Khích Tin học 11
29 Hoàng Thị Uyên Thi 3/15/1999 56.06.12 Thừa Thiên Huế Nữ 12.50 K.Khích Ngữ văn 12
30 Nguyễn Hoàng Anh Thư 20/10/1999 56.06.13 Thừa Thiên Huế Nữ 12.50 K.Khích Ngữ văn 12
31 Hoàng Thị Mỹ Phước 5/18/1999 56.06.11 Thừa Thiên Huế Nữ 13.00 K.Khích Ngữ văn 12
32 Nguyễn Thị Hoàng An 8/7/2000 56.06.01 Thừa Thiên Huế Nữ 12.50 K.Khích Ngữ văn 11
33 Hoàng Thị Thanh Thủy 1/24/2000 56.07.07 Thừa Thiên Huế Nữ 14.00 Ba Lịch sử 11
34 Nguyễn Quốc Hải Hưng 7/31/1999 56.07.02 Thừa Thiên Huế Nam 14.00 Ba Lịch sử 12
35 Nguyễn Thị Bảo 8/10/1999 56.08.01 Quảng Bình Nữ 13.50 K.Khích Địa lí 12
36 Trần Thị Minh Tâm 6/8/1999 56.08.07 Thừa Thiên Huế Nữ 15.50 Ba Địa lí 12
37 Nguyễn Huyền Minh Thư 8/6/1999 56.08.08 Thừa Thiên Huế Nữ 15.00 Ba Địa lí 12
38 Phùng Trần Hồng Nhật 11/3/2000 56.09.06 Thừa Thiên Huế Nữ 16.20 Nhì Tiếng Anh 11
39 Phạm Như Huy 4/29/2000 56.09.03 Thừa Thiên Huế Nam 16.85 Nhất Tiếng Anh 11
40 Lê Đình Quý Trân 5/23/1999 56.09.09 Thừa Thiên Huế Nữ 16.55 Nhì Tiếng Anh 12
41 Trần Minh Châu 8/17/2000 56.09.01 Thừa Thiên Huế Nữ 15.45 Ba Tiếng Anh 11
42 Huyền Tôn Nữ Quý Tiên 5/27/1999 56.09.08 Thừa Thiên Huế Nữ 15.00 Ba Tiếng Anh 12
43 Trần Nguyễn Khánh Ngọc 10/12/1999 56.09.04 Thừa Thiên Huế Nữ 16.05 Nhì Tiếng Anh 12
44 Nguyễn Đăng Hương Nguyên 7/2/1999 56.09.05 Thừa Thiên Huế Nữ 16.45 Nhì Tiếng Anh 12
45 Lê Diệu Ngân Hà 5/10/2000 56.09.02 Thừa Thiên Huế Nữ 14.65 Ba Tiếng Anh 11
46 Nguyễn Khánh Trường 12/5/1999 56.09.10 Thừa Thiên Huế Nam 14.50 Ba Tiếng Anh 12
47 Nguyễn Đặng Uyên Nhi 5/13/2000 56.09.07 Thừa Thiên Huế Nữ 14.40 K.Khích Tiếng Anh 11
48 Lê Hồng Hoài Diệu 1/23/2001 56.11.01 Thừa Thiên Huế Nữ 14.60 K.Khích Tiếng Pháp 10
49 Đỗ Thị Mỹ Phước 14/10/2000 56.11.03 Thừa Thiên Huế Nữ 16.75 Nhì Tiếng Pháp 11
50 Lương Quỳnh Trân 1/15/1999 56.11.04 Đà Nẵng Nữ 14.38 K.Khích Tiếng Pháp 12
51 Nguyễn Thị Cát Tường 7/13/1999 56.11.05 Thừa Thiên Huế Nữ 15.38 Ba Tiếng Pháp 12
52 Nguyễn Thị Kiều Vi 7/11/2000 56.11.06 Thừa Thiên Huế Nữ 14.45 K.Khích Tiếng Pháp 11


Quay lại danh sách

Tham Khảo các trường THPT Chuyên khác

STT Trường Đơn vị Chi tiết
1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bà Rịa – Vũng Tàu xem
2 Trường THPT Chuyên Bắc Giang Bắc giang xem
3 Trường THPT Chuyên Bạc Liêu Bạc Liêu xem
4 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh xem
5 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định xem
6 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Bình Dương xem
7 Trường THPT Chuyên Bình Long Bình Phước xem
8 Trường THPT Chuyên Quang Trung Bình Phước xem
9 Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận xem
10 Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Cà Mau xem
11 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ xem
12 Trường THPT Chuyên Cao Bằng Cao Bằng xem
13 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng xem
14 Trường THPT Chuyên KHTN – ĐHKHTN Đại Học Quốc Gia Hà Nội xem
15 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ Đại Học Quốc Gia Hà Nội xem
16 Trường THPT Phổ thông Năng khiếu Đại Học Quốc Gia HCM xem
17 Trường THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội xem
18 Trường THPT năng khiếu Đại học Tân Tạo xem
19 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk xem
20 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Đắk Nông xem
21 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên xem
22 Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu Đồng Tháp xem
23 Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp xem
24 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai xem
25 Trường THPT Chuyên Hà Giang Hà Giang xem
26 Trường THPT Chuyên Biên Hòa Hà Nam xem
27 Trường THPT Chu Văn An Hà Nội xem
28 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam Hà Nội xem
29 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội xem
30 Trường THPT Sơn Tây Hà Nội xem
31 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh xem
32 Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương xem
33 Trường THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng xem
34 Trường THPT Chuyên Vị Thanh Hậu Giang xem
35 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Hồ Chí Minh xem
36 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Hồ Chí Minh xem
37 Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình xem
38 Trường THPT Chuyên Hưng Yên Hưng Yên xem
39 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa xem
40 Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang xem
41 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum xem
42 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu xem
43 Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Lâm Đồng xem
44 Trường THPT Chuyên Thăng Long Lâm Đồng xem
45 Trường THPT Chuyên Chu Văn An Lạng Sơn xem
46 Trường THPT Chuyên Lào Cai Lào Cai xem
47 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định xem
48 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An xem
49 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình xem
50 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ xem
51 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên xem
52 Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình xem
53 Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam xem
54 Trường THPT Chuyên Hạ Long Quảng Ninh xem
55 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị xem
56 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Sóc Trăng xem
57 Trường THPT Chuyên Sơn La Sơn La xem
58 Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh xem
59 Trường THPT Chuyên Thái Bình Thái Bình xem
60 Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế Thừa Thiên Huế xem
61 Trường THPT Chuyên Tiền Giang Tiền Giang xem
62 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Trà Vinh xem
63 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Tuyên Quang xem
64 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long xem
65 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc xem
66 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái xem

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :

+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.

+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào [email protected] để chúng tôi có thể đăng tải lại.

Trân thành cảm ơn


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi