Đề 2 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Wiring


      Đề 2 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Wiring là một trong 6 bài thi của Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.

Đề 2 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Wiring là một trong 6 bài thi của Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.

    Wiring là bài thi năm nay có nhiều thí sinh đoạt điểm 10 những cũng có nhiều thí sinh không được điểm nao


Đề 2 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Wiring – Tiếng Anh

International Olympiad in Informatics 2017 – wiring – en

Tải đề


Đề 2 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Wiring – Tiếng Việt

International Olympiad in Informatics 2017 – wiring – vi

Tải đề


 

Quay lại danh sách


Phản hồi

Phản hồi