Đề 3 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Toy Train


      Đề 3 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Toy Train là một trong 6 bài thi của Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.

Đề 3 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 - Toy Train là một trong 6 bài thi của Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.

    Toy Train là bài thi có điểm trung bình thấp nhất năm nay, mặc dù có nhiều thí sinh điểm 10 , nhưng vẫn có rất nhiều thí sinh ko làm được bài thi này.

Đề 3 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Toy Train – Tiếng Anh

International Olympiad in Informatics 2017 – Toy Train – en

Tải đề


Đề 3 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Toy Train – Tiếng Việt

International Olympiad in Informatics 2017 – Toy Train – vi

Tải đề


 

Quay lại danh sách


Phản hồi

Phản hồi