Đề 5 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Simurgh


      Đề 5 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Simurgh là một trong 6 bài thi của Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.

Đề 5 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 - Simurgh là một trong 6 bài thi của Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.

    Simurgh là bài thi có điểm trung bình thấp thứ hai năm nay, mặc dù có nhiều thí sinh điểm 10 , nhưng vẫn có rất nhiều thí sinh ko làm được bài thi này.

Đề 5 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Simurgh – Tiếng Anh

International Olympiad in Informatics 2017 – simurgh – en

Tải đề


Đề 5 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Simurgh – Tiếng Việt

International Olympiad in Informatics 2017 – simurgh – vi

Tải đề


 

Quay lại danh sách


Phản hồi

Phản hồi