Đề 6 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Ancient Books


      Đề 6 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Ancient Books là một trong 6 bài thi của Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.

Đề 6 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 - Ancient Books là một trong 6 bài thi của Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.

    Ancient Books là bài thi hay khi có rất nhiều thi sinh đạt điểm 100, nhưng cũng có rất nhiều thí sinh ko đạt được điểm nào.

Đề 6 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Ancient Books – Tiếng Anh

International Olympiad in Informatics 2017 – Ancient Books – en

Tải đề


Đề 6 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Ancient Books – Tiếng Việt

International Olympiad in Informatics 2017 – Ancient Books – vi

Tải đề


 

Quay lại danh sách


Phản hồi

Phản hồi