Đáp án HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Hóa học


    Đáp án HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Hóa học là lời giải của một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long Đồng Tháp nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2016-2017 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho mỗi thí sinh là 180 phút, không kể thời gian giao đề.

Đáp án HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Hóa học là lời giải của một trong các đề thi dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS được GD&ĐT Tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long Đồng Tháp nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất của niên khóa 2016-2017 trong môn này. Đề thi có thời gian làm bài cho mỗi thí sinh là 180 phút, không kể thời gian giao đề.


Dưới đây là chi tiết Đáp án HSG lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017 Hóa học

dap-an-hsg-lop-9-2016-2017-dong-thap-hoa-hoc
Tải đáp án: Tại đây

Xem đề thi : Tại đây


Quay Lại


Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi