Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Ngữ văn


       Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Ngữ văn là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2011-2012. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa học, sinh hoc và tin học sẽ thi với 2 bài thi được tổ chức liên tiếp trong 2 ngày, các môn còn lại sẽ được tổ chức thi 1 ngày. Bài thi Ngữ văn được tổ chức vào ngày 11/01/2012

       Kỳ thi năm nay cũng đã được tổ chức sớm hơn bắt đầu từ ngày tháng 1 thay vì tháng 3 như mọi năm. Những học sinh đoạt giải kỳ thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ được tuyển thẳng hoặc được cộng điểm đúng chuyên ngành trong quá trình thi tuyển sinh đại học. Những học sinh xuất sắc nhất sẽ được tham gia vào vòng lựa tuyển để chọn đội tuyển thi Olympic

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Ngữ văn là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2011-2012. Đối với 5 môn tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa học, sinh hoc và tin học sẽ thi với 2 bài thi được tổ chức liên tiếp trong 2 ngày, các môn còn lại sẽ được tổ chức thi 1 ngày. Bài thi Ngữ văn được tổ chức vào ngày 11/01/2012


Chi tiết Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Ngữ văn

de-thi-hsg-thpt-quoc-gia-2012-ngu-van 


Tải đề : Tại đây

Xem thêm

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Toán học

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Hóa học

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Sinh học

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Vật lí

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Tin học

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Địa lí

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Lịch sử

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Tiếng Anh

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2010-2011 Hóa học

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2010-2011 Sinh học

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2010-2011 Vật lí

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2010-2011 Tin học

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2010-2011 Ngữ văn

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2010-2011 Địa lí

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2010-2011 Lịch sử

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2010-2011 Tiếng Anh

Đề thi HSG PTTH quốc gia 2010-2011 Tiếng Trung

Quay lại danh sách đề


      Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi